reportáže

Svetový líder v centre Európy a jeho HAUSMESSE

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Udržiavať osobný kontakt so svojim zákazníkom je jednou z najdôležitejších úloh každého, kto chce byť úspešný pri predaji svojich výrobkov. Ak je to navyše výrobca v segmente, kde konkurencia nespí, je o to dôležitejšie ponúknuť a prezentovať svoju konkurenčnú výhodu zákazníkom adresne, bezprostredne a zoči – voči. Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť – osvedčené pravidlo, ktorým sa už po viac ako desaťročie riadia aj v Bučine DDD, spol. s r.o. Zvolen.

Vo firme, ktorá je svojím inovatívnym programom, sortimentom, množstvom a kvalitou produkcie bezpochyby lídrom vo výrobe veľkoplošných materiálov na Slovensku. Svojich odberateľov nachádza nielen u nás, ale približne 50% svojej produkcie umiestňuje aj na zahraničnom trhu. Je súčasťou nadnárodnej spoločnosti Kronospan, ktorá má 41 výrobných podnikov s produkciou viac ako 20 mil. m3 dosiek na báze dreva ročne a zamestnáva 15 tisíc zamestnancov na celom svete. Z pohľadu materského koncernu je zvolenská Bučina DDD, spol. s r.o. mimoriadne dôležitou súčasťou celku, ktorý investuje do vzdelávania a skvalitňovania pracovnej sily, rozvoja a inovácií technológií nemalé prostriedky.

Aj o tom sa mohlo presvedčiť viac ako 700 účastníkov tohtoročnej HAUSMESSE, ktorú bučinári pripravili pre domácich i zahraničných partnerov od 12. do 15. februára tohto roka. Hlavnou témou bolo predstavenie globálnej kolekcie Kronodesign, samotného výrobného programu spoločnosti, prehliadka výrobného závodu ako aj predstavenie novej prevádzky píly, ktorá je súčasťou technologických inovácií spoločnosti.

„Je veľmi dôležité, aby sme organizovali takéto podujatia priamo v spoločnosti Bučina DDD, aby aj naši koneční odberatelia, ktorí sú našimi klientmi a spracúvajú náš materiál, mohli na vlastné oči vidieť, kde a na akých technologických linkách sa náš produkt vyrába,“ hovorí Ing. Daniel Huliak, konateľ spoločnosti a dodáva: „Vždy sa snažíme inšpirovať finálnych odberateľov na takýchto podu­jatiach tým, že im vysvetlíme základné princípy našich produktov, prejdeme s nimi náš výrobný proces a vzájomne si vymeníme skúsenosti o našich výrobkoch. My ich vyrábame a oni ich spracúvajú do finálneho nábytku.“

Súčasťou prezentácie sú aj základné a aktuálne informácie zo života podniku. Preto sa účastníci mohli dozvedieť napríklad aj to, že od roku 2003, kedy sa Bučina DDD, spol. s r.o. stala súčasťou Kronospanu, každým rokom investovala do rozvoja technológií nemalé prostriedky v celkovej výške viac ako 160 miliónov EUR. Najnovšou investíciou v roku 2018 bolo vybudovanie prevádzky píly na spracovanie bukovej piliarskej guľatiny vo výške 13,5 milióna EUR. Tým v porovnaní s predchádzajúcou prevádzkou, ktorá bola umiestnená v Lehote pod Vtáčnikom, jednak zvýšili kapacitu spracovaného objemu zo 60 na 80 tisíc m3 ročne a zavedením robotov dosiahli vyšší stupeň automatizácie. Spoločnosť optimalizovala aj vzhľadom na odbúranie prepravných nákladov tým, že je píla umiestnaná pri samotnej výrobe finálnych produktov. Prevádzka píla je zameraná na výrobu vstupného materiálu pre výrobu masívnych lepených dosiek. Vzhľadom na dostupnosť drevín je v súčasnosti výrobný program nastavený na spracovanie bukovej guľatiny. Účelovo zameraný výrobný program umožnil vysokú automatizáciu výrobných procesov s nízkym podielom manuálnej ľudskej práce.

„V našom závode máme linku na výrobu lepeného dreva a táto výroba potrebuje svoj materiálový vstup, drevné hranolčeky na výrobu masívnych lepených dosiek,“ dodáva Ing. Daniel Huliak a ozrejmuje: „Vzľadom na neustály rast cien bukovej piliarskej guľatiny sme nutení hľadať úspory pri samotnom spracovaní či logistike piliarskej guľatiny. Zvýšená kapacita novej prevádzky nám tak isto pomôže dosiahnuť plánované úspory vo fixných nákladoch ako aj zvýši sebestačnosť v zabezpečení materiálového vstupu pre výrobu masívnych lepených dosiek. Toto bola základná filozofia toho, prečo sme postavili novú prevádzku píly tu vo Zvolene, aby sme boli čo najefektívnejší a najsebestačnejší.“

Treba priznať, že práve prehliadka pílnice a jej technológie patrila k najočakávanejším bodom celej trasy technologického procesu, o ktorý sa účastníci HAUSMESSE zaujímali. No nenechali si ujsť ani po pílnici nasledujúcu výrobu lepených masívnych dosiek. Vstupnou surovinou na výrobu lepených dosiek sú nábytkové hranolčeky, vyrábané vlastnou kapacitou píly, resp. nakupované. Po kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole sú zavážané do sušiacich komôr a sušené na konečnú vlhkosť 8±2%. Vysušené hranolčeky sú uskladňované v klimatizovaných skladoch alebo zavážané priamo do výroby. Prvou technologickou operáciou vo výrobe je ich štvorstranné frézovanie. Ofrézované hranolčeky sú triedené podľa kvalitatívnych tried. Ďalšou operáciou je frézovanie čiel hranolčekov, nanášanie lepidla a lisovanie, čím vzniká lamela potrebnej dĺžky, ktorá sa následne štvorstranne frézuje. Na jej bočné plochy sa nanáša lepidlo a ďalším lisovaním vzniká neopracovaná lepená doska, ktorá sa formátuje na požadované rozmery a brúsi na požadovanú hrúbku a hladkosť povrchu. Takto vyrobené lepené dosky sa označujú, balia podľa požiadaviek zákazníka, skladujú a expedujú. Základným výrobným programom podniku však bola a zostáva výroba drevotrieskových dosák, veľkoplošných materiálov, ktoré sú v množstve a kvalite povrchovej úpravy v súčasnosti dokonalým materiálom na výrobu nábytku. A práve možnosti a sortiment produktov Kronodesign (135 dekorov, 221 vybraných artiklov v 18 štruktúrach), Kronobuild a Kronoart potvrdili pre účastníkov HAUSMESSE prvenstvo bučinárov v obľúbenosti medzi zákazníkmi. Modernu nielen navrhujú a tvoria, ale dokumentujú aj mobilnou aplikáciou Kronodesign pre mobilné užívateľské zariadenia. Aj tým napĺňajú heslo svojho pôsobenia: Bučina DDD – production for life (výroba pre život). Made in Slovakia.

Kontakty:

Bučina DDD, spol. s r. o.
Lučenecká cesta 1335/21
960 96 Zvolen
tel.: +421 45 5301 981
fax: +421 45 5301 985
e-mail: bucina-ddd@bucina-ddd.sk
www.bucina-ddd.sk

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština