aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v januári 2019

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Indikátor dôvery v obchode klesol v januári v porovnaní s decembrom o 2,6 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 19,7 vplyvom negatívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 91 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (32) v porovnaní s decembrom nezmenilo. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch okrem Nitrianskeho kraja.

Úroveň zásob (3) sa medzimesačne zvýšila o 3 p. b. a 89 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 22 % respondentov (o 3 % menej ako v decembrovom prieskume), znižovanie uviedlo 14 % respondentov (o 3 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 64 % firiem (nezmenený stav). Výsledné saldo  v  tomto  ukazovateli  (22)  sa  po  očistení  od  vplyvu  sezónnosti  znížilo  o  10  p.b.  Napriek  tomu  požiadavky  na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja a opráv motorových vozidiel a maloobchodu s ostatným tovarom, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa januárové saldo (30) znížilo o 5 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja a opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Košického.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s decembrom predpokladá nárast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 2 p.b. na hodnotu 18. Väčšina respondentov (76 %) o zmenách neuvažuje, 17 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti a 7 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel a maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho, Banskobystrického a Prešovského kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (73 %) oslovených predpokladá, že  vývoj  cien  zostane  nezmenený,  čo  je  o  2 %  menej  ako  v  predchádzajúcom  mesiaci.  Rast  cien  očakáva  20 % respondentov (o 2 % viac ako v decembrovom prieskume) a pokles 7 % podnikov (rovnaký stav). Výsledné saldo (14) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo o 2 p.b. Zvyšovanie cien predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v decembri v dôsledku čoho sa saldo (30) znížilo o 4 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel a maloobchodu s ostatným tovarom, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 50 až 99 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho a Košického.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (64 %), vysoké prevádzkové náklady (41 %), legislatívu (36 %) a nízky dopyt (32 %). Problémy so zvyšovaním obratu, rovnako ako v decembri, nemá 14 % respondentov.

Zdroj: ŠÚ SR

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština