aktuality

Ministerstvo životného prostredia vyplatí na sústavu Natura 2000 čiastku 30 mil. eur

JAF Holz - nabytkovedilce.cz
JAF Holz - nabytkovedilce.cz
JAF Holz - nabytkovedilce.cz

Ministerstvo životného prostredia chce poskytnúť obrovskú finančnú dotáciu vo výške 30 mil. eur v kombinácii využitia fondov Európskej únie a zdrojov zo štátneho rozpočtu na dobudovanie sústavy Natura 2000 s cieľom podporiť aktivity zamerané na zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy a územia.

Zdá sa, že byť ochranárom na Slovensku sa oplatí. Ostáva len dúfať, že ochranárske aktivity budú smerovať aj v prospech zelených lesov a že budú mať aj osobnú zodpovednosť za im poskytnuté obrovské finančné prostriedky.

Foto: Ostáva len veriť, že obrovské prostriedky poskytnuté envirezortom pomôžu sanovať aj škody spôsobené dogmatickými ochranárskymi opatreniami, ktoré viedli k vyschnutiu zdravých lesov pri Reinerovej chate v ústí Veľkej a Malej studenej doliny. Takto vyschnuté stromy sa stali veľkým požiarnym rizikom pre tisícky turistov, ktoré každoročne navštevujú toto územie.

cs_CZČeština
sk_SKSlovenčina cs_CZČeština