aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v októbri 2018

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v októbri v porovnaní so septembrom o 1 percentuálny bod (p.b.) na hodnotu 19 vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 87 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (29) znížilo v porovnaní so septembrom o 1 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (4) sa medzimesačne zvýšila o 2 p. b. a 89 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 36 % respondentov (o 4 % viac ako v septembrovom prieskume), znižovanie uviedlo 9 % respondentov (o 2 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 55 % firiem (o 2 % menej). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (24) sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 7 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa septembrové saldo (32) zvýšilo o 6 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní so septembrom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo o 3 p.b. na hodnotu 14. Väčšina respondentov (70 %) o zmenách neuvažuje, 5 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov a 25 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Napriek tomu zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (77 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 2 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 18 % respondentov (o 1 % viac ako v septembrovom prieskume) a pokles 5 % podnikov (o 1 % viac). Výsledné saldo (14) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zvýšilo o 4 p. b. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v septembri v dôsledku čoho sa saldo (31) zvýšilo o 9 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov  vo  všetkých  krajoch. 

Medzi  faktory,  ktoré  obmedzujú  rast  obratu,  zaradili  respondenti  predovšetkým konkurenciu (63 %), vysoké prevádzkové náklady (40 %), legislatívu (38 %) a nízky dopyt (35 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 13 % respondentov, čo je o 2 p. b. menej ako v septembri.

Zdroj: ŠÚ SR

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština