aktuality

Optimistický štart Technickej univerzity Zvolen

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nový akademický rok na Technickej univerzite Zvolen sa začal 24. septembra 2018, za účasti prezidenta Ivana Gašparoviča, generálneho riaditeľa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Ing. Petra Kicku, predstaviteľov lesníckej, drevárskej, environmentálnej a ekologickej praxe.

Technická univerzita Zvolen vstúpila do 67. roku vzdelávania budúcich lesníkov a drevárov – od roku 1952. Má 4 fakulty, 30 katedier a 13 organizačných súčastí. Pre nový akademický rok má zapísaných 2500 študentov v 28 študijných programoch na 1. stupni, 21 študijných programov na 2. stupni (2 v angličtine) a 18 programov na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (3 v angličtine). Každoročne sa zapisuje stovka zahraničných poslucháčov – prevažne z Českej republiky, Ukrajiny, Poľska a Srbska. Tohto roku sa zapísalo tisíc prvákov. Pripravuje ich 274 tvorivých pedagógov – 30 profesorov, 70 docentov, 136 odborných absolventov a 38 vedeckovýskumných pracovníkov.

Drevárska fakulta TU Zvolen má 12 katedier pre 5 študijných odborov. V aktuálnom akademickom roku ju navštevuje 1134 poslucháčov, ktorí majú najväčší záujem o študijné programy Požiarna ochrana a bezpečnosť, Drevené stavby a Dizajn nábytku a interiéru.

V otváracom príhovore rektor TU Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. zhodnotil pripravenosť školy pokračovať v kvalitnej výučbe a modernizácii areálu. Snažia sa ďalej zveľadiť univerzitný kampus, ktorý už dnes patrí medzi najlepšie a najkrajšie. Novou je Relax zóna v átriu hlavnej budovy s kapacitou 160 miest (vrátane vonkajších priestorov).

Počas otvorenia odovzdal rektor TU Zvolen prof. Kropil ceny za najlepšie publikácie knižného charakteru. Cenu si prevzal aj kolektív deviatich autorov z DF pod vedením prof. RNDr. Danice Kačíkovej, PhD. za vysokoškolskú učebnicu „Protipožiarna ochrana a bezpečnosť“. Za vedecký prínos rektor ocenil za DF doc. Ing. Marianu Sedliačikovú, PhD. a doc. Ing. Miloša Hitku, PhD. za kvalitatívny a kvantitatívny publikačný prínos. Ceny za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a za vedecký prínos odovzdal pre každú fakultu.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština