aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – říjen 2018

ohra_728x90px
ohra_350x90px
ohra_728x90px
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 10. 2018) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 9/2018

• ČSN EN ISO 14044:2006 (01 0944) • Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice (změna A1)
• ČSN ISO 1996-2 (01 1621) • Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 2: Určování hladin akustického tlaku
• ČSN EN ISO 7029 (01 1631) • Akustika – Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví
• ČSN EN ISO 12944-1 (03 8241) • Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 1: Obecné zásady
• ČSN EN ISO 12944-7 (03 8241) • Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů
• ČSN EN 12831-1 (06 0206) • Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3
• ČSN EN ISO 16890-4 (12 5009) • Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic
• ČSN EN 14511-1 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny a definice
• ČSN EN 14511-2 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky
• ČSN EN 14511-3 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody
• ČSN EN 14511-4 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Požadavky
• ČSN EN ISO 16092-3 (21 0705) • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy
• ČSN EN 13001-3-6 (27 0105) • Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Hydraulické válce
• ČSN EN 12999+A2 (27 0540) • Jeřáby – Nakládací jeřáby
• ČSN EN 16719 (27 4209) • Přepravní plošiny
• ČSN EN 60519-12:2014 (33 5002) • Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení (oprava 1)
• ČSN EN IEC 62613-1 (35 4573) • Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 60570 ed. 2:2003 (36 0611) • Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla (změna A1)
• ČSN EN 62841-3-1:2015 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily (změna A11)
• ČSN EN 62841-3-4:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky (změna A11)
• ČSN EN 62841-3-6:2015 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem (změna A11)
• ČSN EN 62841-3-9:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily (změna A11)
• ČSN EN 62841-3-10:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky (změna A11)
• ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti
• ČSN EN 60730-2-13 ed. 2:2008 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti (změna Z1)
• ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 (36 4650) • Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci
• ČSN EN 61730-1:2007 (36 4650) • Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci (změna Z1)
• ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2 (36 4650) • Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 2: Požadavky na zkoušení
• ČSN EN 61730-2:2007 (36 4650) • Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 2: Požadavky na zkoušení (změna Z1)
• ČSN EN ISO 10364 (66 8585) • Konstrukční lepidla – Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel
• ČSN EN 12004-1 (72 2469) • Lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování
• ČSN EN 12004+A1:2012 (72 2469) • Lepidla pro obkladové prvky – Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování (změna Z2)
• ČSN 73 0331-1 (73 0331) • Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
• ČSN EN ISO 3822-3 (73 0536) • Akustika – Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou – Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení
• ČSN EN 16205+A1 (73 0538) • Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah
• ČSN EN 1381 (73 1766) • Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné sponkové spoje
• ČSN EN 1382 (73 1767) • Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Únosnost na vytažení spojovacích prostředků

Technické normy zrušené k 1. 10. 2018

• ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry (platila od: prosinec 2009)
• ČSN EN 60335-2-15 ed. 2 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin (platila od: červenec 2003)
• ČSN EN 60335-2-35 ed. 2 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody (platila od: srpen 2003)
• ČSN EN 490 ed. 2 (72 3240) • Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku (platila od: duben 2012)
• ČSN EN 1176-1 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody (platila od: únor 2009)
• ČSN EN 1176-2 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky (platila od: leden 2009)
• ČSN EN 1176-3 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky (platila od: únor 2009)
• ČSN EN 1176-4 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky (platila od: únor 2009)
• ČSN EN 1176-6 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky (platila od: březen 2009)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština