aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 7. září 2018 ve Věstníku ÚNMZ č. 9/2018 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2018.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců z oboru zpracování dřeva, výroby čalouněného nábytku, vybavení dětských hřišť či stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 10. 2018) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 06, 49, 72, 73, 79, 80, 83, 94 a vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 06 0023 • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu pro stanovení potřeb energie a účinností soustav – Část 4-10: Systém výroby energie z větru, Modul M11-8-7 (PMD: EN 15316-4-10:2017)
• ČSN č.ú. 49 0022 • Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení rozměrové stálosti (PMD: EN 1910:2016)
• ČSN č.ú. 49 0023 • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 2: Značení (PMD: EN 599-2:2016)
• ČSN č.ú. 72 0021 • Umělý kámen – Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější) (PMD:EN 16954:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0069 • Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda (PMD: EN ISO 13789:2017 + ISO 13789:2017)
• ČSN č.ú. 73 0070 • Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda (PMD: EN ISO 6946:2017 + ISO 6946:2017 )
• ČSN č.ú. 73 0071 • Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu (PMD: EN ISO 12631:2017 +ISO 12631:2017)
• ČSN č.ú. 73 0074 • Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy (PMD: EN ISO 10077-2:2017 + ISO 10077-2:2017)
• ČSN č.ú. 73 0076 • Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody (revize ČSN 73 0848:2009)
• ČSN č.ú. 73 0077 • Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty (PMD:EN ISO 10211:2017 + ISO 10211:2017)
• ČSN č.ú. 73 0078 • Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Obecně (PMD: EN ISO 10077-1:2017 + ISO 10077-1:2017)
• ČSN č.ú. 73 0079 • Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody (PMD: EN ISO 13370:2017 + ISO 13370:2017)
• ČSN č.ú. 73 0080 • Energetická náročnost budov – Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení – Část 1: Postupy výpočtu (PMD: EN ISO 52016-1:2017 + ISO 52016-1:2017)
• ČSN č.ú. 73 0081 • Tepelné chování budov a stavebních dílců – Fyzikální veličiny a definice (PMD: EN ISO 7345:2018 + ISO 7345:2018)
• ČSN č.ú. 79 0003 • Usně – Chemické zkoušky – Stanovení pH a diferenčního čísla (PMD: EN ISO 4045:2018 + ISO 5045:2018)
• ČSN č.ú. 80 0019 • Textilie – Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex) (PMD: ISO 1144:2016)
• ČSN č.ú. 83 0044 • Tuhá biopaliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti (PMD: EN ISO 18125:2017 + ISO 18125:2017)
• ČSN č.ú. 83 0045 • Tuhá biopaliva – Vzorkování (PMD: EN ISO 18135:2017 + ISO 18135:2017)
• ČSN č.ú. 83 0046 • Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 11: Využití: Definice a koncepty (PMD: EN ISO 9241-11:2018 + ISO 9241-11:2018)
• ČSN č.ú. 94 0020• Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků (PMD: EN 71-3:2013+A3:2018)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. ve třídě 06, č.ú. 73 0069 – 73 0074, č.ú. 73 0077 – 73 0081
: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
• č.ú. ve třídě 49, č.ú. 80 0019: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno
č.ú. 72 0021: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., Husova 675, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
č.ú. 73 0076: PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 79 0003, č.ú. 83 0046, č.ú. 94 0020: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1,
• č.ú. 83 0044 a 83 0045: RNDr. Alice Kotlánová, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno – Líšeň

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština