školy

Aby se děti na hřištích cítily bezpečně a vracely se včas domů

ohra_728x90px
ohra_350x90px
ohra_728x90px
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

U centrálního dětského hřiště na největším jihlavském sídlišti Březinovy sady, mezi jehož herními prvky již nějakou dobu dominuje velká dřevěná loď, stojí od letošního 26. dubna také 2,8 m vysoký dřevěný maják. V rámci svého odborného výcviku jej zhotovili žáci třetího ročníku učebních oborů 33-56-H/01 Truhlář a 36-64-H/01 Tesař ze SŠ stavební Jihlava, která se rozhodla podpořit zajímavou myšlenku občanského sdružení Přijdu včas z.s. z Prostějova, jehož stejnojmenný projekt realizovaný z peněz sponzorů vyjadřují tři slova: domov, bezpečí a čistota.

K čemu maják slouží?

Do projektu „Přijdu včas“, realizovaného po celé ČR stejnojmenným občanským sdružením, založeným v roce 2009 prostějovskou občankou paní Janou Kostelníkovou, se žáci a učitelé SŠ stavební Jihlava aktivně zapojili v první polovině loňského roku. Projekt je určen pro městská a obecní zastupitelstva, základní školy, pro rodiče s dětmi, pro městskou i státní policii a obecně pro všechny organizace a lidi, kteří se věnují dětem. Jeho hlavními cíli je zvýšit bezpečnost na dětských hřištích, připomínat dětem včasné návraty domů, naučit je zodpovědnosti vůči druhému, snížit strach rodičů o své nejmilejší, naučit děti pečovat o své okolí a v případě potřeby jim včas zajistit lékařskou a bezpečnostní pomoc. Konkrétními výstupy tohoto projektu jsou speciální bezpečnostní stojany pro dětská hřiště, opatřené hodinami a speciálně upraveným hlásičem pro snadné a rychlé přivolání záchranné služby a městské policie. A to bez nutného zadávání volaného čísla, pouhým stisknutím tlačítka u příslušného symbolu (policista nebo lékař), kdy se poté z malého reproduktoru dítěti ozve operátor, který už v té chvíli ví, z kterého hlásiče je voláno. Po zjištění důvodu volání operátor vyhodnotí situaci a vyšle pomoc, případně zůstane s volajícím v kontaktu a radí mu co má dělat do příjezdu policie či záchranné služby. Aby i přesto nedocházelo ke zneužívání systému, jsou některá hřiště monitorována kamerami městské policie. Tam kde k tomu zatím nedošlo, pořádá spolek před spuštěním hlásičů ve spolupráci s mateřskými a základními školami pro děti školení, kde jim vysvětlí kdy volat a proč není dobré to jen zkoušet, což údajně funguje.

Snahou sdružení je umísťovat stojany na taková dětská hřiště, která jsou navštěvována i většími dětmi bez doprovodu rodičů, které u sebe často nemívají hodinky, aby je v zápalu hry nerozbily, ani mobilní telefony, aby jim nebyly odcizeny, a kterým je proto nutné podle J. Kostelníkové zajistit možnost orientovat se v čase, aby se pro klid rodičů včas vracely domů a v případě úrazu nebo hrozícího fyzického napadení či obtěžování pedofily si mohly zavolat pomoc.

Jak se škola do projektu dostala?

Bezpečnostní stojany, stojící většinou na obecních pozemcích, jsou na dětská hřiště umísťovány se souhlasem vedení obcí a měst, které zpravidla zařídí i zafinancují elektrickou přípojku a hradí spotřebu elektrické energie spojenou s jejich provozem. Jsou vyráběny v různých podobách a z různých materiálů za finanční pomoci spolkem oslovovaných sponzorských firem z příslušných obcí, měst či regionů, jejichž loga jsou umísťována na hodinové ciferníky. Pracovní náplní spolku, kromě vlastního jednání s vedením obecních úřadů a radnic a shánění sponzorů, je i zajištění návrhu stojanů a jejich následné výroby. Pro tuto fázi realizace, ve snaze minimalizovat potřebné náklady, proto předsedkyně spolku J. Kostelníková nezřídka oslovuje mimo jiných i střední odborné školy. Nejinak tomu bylo i v případě v úvodu zmíněného „jihlavského majáku“, který je již třetím bezpečnostním stojanem v krajském městě Vysočiny a kde i u prvních dvou spolek spolupracoval s místními školami (SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava a Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín).

„Při prvním kontaktu s naší školou paní Kostelníková kontaktovala moji zástupkyni pro teoretické vyučování Ing. Jaroslavu Lorencovou. Tu představený projekt okamžitě zaujal, načež jsme se začali zajímat o jaké hřiště v Jihlavě by se mělo jednat, jaké prvky na něm jsou apod., neboť nám jakožto stavařům šlo o to, abychom stojan tvarově či vzhledově přizpůsobili hřišti. Když jsme zjistili, že mu dominuje jakýsi historický koráb, napadlo nás, že stojan by mohl vypadat jako maják,“ řekl nám ředitel jihlavské SŠ stavební PhDr. Pavel Toman s tím, že pro vytvoření návrhu stojanu byla posléze vyhlášena školní soutěž určená pro studenty maturitního oboru Stavebnictví.

A jak se s ním vypořádala?

Vítězný návrh pak žáci spolu s učiteli odborných předmětů přizpůsobili požadavkům budoucího umístění v lokalitě jihlavského sídliště Březinovy sady a zpracovali do podoby jednoduchého technického výkresu. Poté škola podle ředitele využila letité dobré spolupráce se Správou městských lesů Jihlava, s.r.o., která žákům ze své provozované pily poskytla potřebný materiál. Vlastní výroba stojanu, do které se spolu s žáky dřevařských učebních oborů (truhlář, tesař) zapojili i budoucí klempíři, proběhla v průběhu loňského dubna. Pro nosnou konstrukci majáku podle mistra odborného výcviku Rudolfa Schlögla byly použity KVH hranoly spojované čepy a pevnostními šrouby. Opláštění konstrukce bylo provedeno z prken v ploše překládaných na polodrážku a upevněných vruty. Koncem dubna byl „prototyp“ stojanu (v podstatě hotový, ale ještě povrchově neupravený maják bez skutečných hodin, které ještě nebyly dodány) prezentován na Stavebních veletrzích v Brně (26.–29. 4. 2017). Po jejich skončení pak byl během počátečních měsíců nového školního roku dokončen a 7. 12. 2017 měl být nainstalován na své místo. A to v rámci spolkem Přijdu včas naplánované osvětové akce pro přilehlé mateřské školy a žáky prvního stupně dvou základních škol v dané lokalitě, jejímž cílem bylo děti s bezpečnostním stojanem seznámit, vysvětlit jim, jak s hlásičem zacházet a v neposlední řadě i upozornit na to, aby nedocházelo k jeho zneužití (viz výše). Akce sice proběhla, ale po jejím skončení byl maják demontován a odvezen zpět do školních dílen, kde byl upraven tak, aby vyhověl několika námitkám statika a revizního technika v elektro oboru, vzneseným bezprostředně před akcí. Nicméně od 26. 4. 2018 je již opět na svém místě připraven kdykoliv posloužit dětem.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv SŠ stavební Jihlava

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština