aktuality

Konjunkturální průzkum – květen 2018

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry oproti dubnu poklesl o 0,9 bodu na hodnotu 99,2. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně snížil o 1,4 bodu na hodnotu 96,2. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 1,3 bodu na hodnotu 113,8. Ve srovnání s květnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

„Snížení důvěry jsme zaznamenali ve všech sledovaných podnikových odvětvích, což mimo jiné odpovídá současnému vývoji v zemích Evropské unie, konkrétně třeba v Německu. Naproti tomu spotřebitelé jsou stále optimističtí a jejich důvěra v ekonomiku dosáhla nového historického maxima. Důvodem jsou velmi nízké obavy ze zvýšení nezaměstnanosti,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,1 bodu na hodnotu 95,0. Ukazatel hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se mírně snížil. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Stav zásob hotových výrobků zůstal stejný jako v dubnu. Pro období příštích tří měsíců očekávají podnikatelé v průmyslu snížení tempa růstu výrobní činnosti. Úroveň zaměstnanosti je v meziměsíčním srovnání přibližně stejná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. V meziročním srovnání je ovšem indikátor důvěry v průmyslu stále vyšší.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů v ekonomiku meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 96,6. Stavební podniky zhodnotily svou současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako v dubnu. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se také téměř nezměnilo. Očekávání tempa růstu stavební činnosti a také zaměstnanosti jsou stejná jako minulý měsíc. Podnikatelé ve stavebnictví očekávají pro období příštích tří měsíců zlepšení celkové ekonomické situace, pro období příštích šesti měsíců jsou jejich očekávání horší. Oproti květnu loňského roku je důvěra ve stavebnictví vyšší.

Důvěra v odvětví obchodu se snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,5 bodu na hodnotu 98,1. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se snížilo. Stav zásob zboží na skladech se mírně snížil. Podnikatelé v obchodě neočekávají pro období příštích tří i šesti měsíců výrazné změny ve vývoji jejich celkové ekonomické situace. Meziročně je důvěra v obchodě stejná.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 97,2. Hodnocení současné celkové ekonomické situace podniků ve službách se téměř nezměnilo. Ukazatel hodnocení současné celkové poptávky po službách se snížil, její očekávání pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná. Podnikatelé ve službách očekávají pro období příštích tří měsíců téměř neměnnost vývoje jejich celkové ekonomické situace, pro období příštích šesti měsíců jsou ovšem jejich očekávání vyšší. Meziročně je důvěra ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v květnu zvýšila. Indikátor důvěry v meziměsíčním srovnání vzrostl o 1,3 bodu na hodnotu 113,8. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců mírně snížily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se meziměsíčně snížily. Úmysl spořit se nezměnil. V porovnání s dubnem se obavy spotřebitelů z růstu cen téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2018)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2018)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2018)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2018)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština