aktuality

Konjunkturální průzkum – březen 2018

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Celková důvěra v ekonomiku se mírně snížila. Souhrnný indikátor důvěry oproti únoru velmi mírně poklesl o 0,2 bodu na hodnotu 99,7. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně snížil o 0,5 bodu. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně zvýšil o 0,8 bodu.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se oproti únoru mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,3 bodu na hodnotu 96,8 a vrátil se tak na lednovou úroveň. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně nezměnilo. Ukazatele hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se téměř nezměnily. Podnikatelé v průmyslu zhodnotili i stav zásob hotových výrobků téměř stejně jako v únoru. Očekávání tempa růstu výrobní činnosti jsou rovněž téměř stejná. Z aktuálního konjunkturálního průzkumu vyplývá, že podnikatelé v průmyslu v období příštích tří měsíců uvažují o zvýšení počtu zaměstnanců. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace jsou pro období příštích tří i šesti měsíců v meziměsíčním srovnání mírně vyšší. Důvěra v odvětví průmyslu je v meziročním srovnání vyšší.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,6 bodu na hodnotu 97,1. Ukazatel hodnocení současné celkové ekonomické situace se podobně jako minulý měsíc téměř nezměnil. Zástupci stavebních firem zhodnotili poptávku po stavebních pracích lépe než v únoru. Očekávání tempa růstu stavební činnosti v příštích třech měsících jsou meziměsíčně téměř stejná, očekávání růstu zaměstnanosti jsou vyšší. Stavební podniky očekávají pro období příštích tří měsíců téměř neměnnost jejich celkové ekonomické situace, ovšem pro období příštích šesti měsíců jsou jejich očekávání nižší. Meziročně je důvěra ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se v březnu důvěra snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,6 bodu na hodnotu 100,6. Podnikatelé zhodnotili svou celkovou ekonomickou situaci hůře než v únoru. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou meziměsíčně mírně nižší, pro období příštích šesti měsíců jsou téměř neměnná. Oproti březnu 2017 je důvěra v odvětví obchodu také nižší.

Důvěra ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 96,7. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se také téměř nezměnilo, avšak její očekávání pro období příštích tří měsíců jsou nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou téměř neměnná. Oproti stejnému měsíci loňského roku je ovšem indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v březnu mírně zvýšila. Indikátor důvěry v meziměsíčním srovnání vzrostl o 0,8 bodu na hodnotu 112,8. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se mírně snížily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti zůstaly téměř stejné jako minulý měsíc. Úmysl spořit se také téměř nezměnil. Obavy spotřebitelů z růstu cen se oproti únoru mírně snížily. V meziročním srovnání je indikátor důvěry spotřebitelů vyšší. „Optimismus spotřebitelů trvá i nadále. Aktuální březnové hodnoty jsou v historii konjunkturálního šetření dokonce rekordní. Spotřebitelé se méně obávají zhoršení své vlastní finanční situace a jejich obavy ze zvyšování nezaměstnanosti se pohybují na historicky nejnižších hodnotách,“ dodal Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2018)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2018)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2018)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2018)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština