konstrukce

Rozebíratelné a beznářaďové nábytkářské spoje (část IV.)

Spoje
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

V závěrečné části našeho seriálu o nových nábytkářských spojích se vrátíme k úvodní myšlence a představíme spojovací systém, který naplňuje oba aspekty obsažené v nadpisu, tzn., že je nejen rozebíratelný, ale i plně beznářaďový. A oproti tomu, který jsme představili v prvním dílu v DM 10/2017, je i poněkud sofistikovanější. A také představíme jednu zajímavou inovaci systému, o kterém jsme psali již před třemi lety.

Neviditelný klipový spoj

Spojovací systém pro tzv. suché spoje OVVO, pocházející z Irska, získal na loňském veletrhu Interzum ocenění Interzum Award 2017 – Best of the Best. Je založen na principu klipových plastových spojek, které se aplikují do krátkých T-drážek vyfrézovaných v nábytkových dílcích.

Systém je nabízen ve dvou velikostech vhodných pro různé tloušťky materiálů. Větší typ je vhodný pro desky s minimální tloušťkou 18 mm (u rohových korpusových spojů), menší typ pro desky s minimální tloušťkou 12 mm (u rohových korpusových spojů).

Pro frézování T-drážek se používají stopkové frézy se speciální profilací, které mohou být použity třemi různými způsoby:

  • v ruční frézce
  • na speciální stolové frézce nebo vysokorychlostní vrtací dlabačce
  • na CNC obráběcím centru

Drážky se frézují jak do plochy dílců, tak do jejich bočních ploch (hran). Frézování se provádí klasickým způsobem: na jednom konci se fréza zanoří (zavrtá) do materiálu do požadované hloubky, posunutím se vyfrézuje T-drážka a na druhém konci se fréza vynoří. Pro každý typ spojky se používá fréza s jiným průměrem. Pro menší variantu je určena fréza s průměrem vrtání 9,4/8 mm, pro vetší typ 12/10 mm. Pro větší typ spojky se frézuje drážka v délce 51,5 mm, pro menší 30 mm.

Každá spojka (u obou velikostních typů) se skládá ze tří částí: 2 plastové kapsy, které se zamáčknou do vyfrézovaných drážek, a 1 spojovací element. Kapsy, jejichž vnitřní prostor rovněž připomíná T-drážku, jsou na vnějších bocích opatřeny zpětnými záchyty, kterými se v T-drážce trvale zafixují. Do zapuštěných kapes v jednom dílci se jednou svojí stranou zaklapnou spojovací elementy, které jsou rovněž založeny na principu zpětných záchytů, a na druhou jejich stranu se pak naklapnou kapsy zapuštěné ve druhém dílci.

Oba typy spojek jsou nabízeny ve dvou variantách – fixní a rozebíratelné. U fixní varianty jsou obě strany spojovacích elementů stejně dlouhé a odpovídají svojí délkou vnitřní délce kapsy (u většího typu – 40 mm) resp. délce T-drážky (u menšího typu – 30 mm). Díky tomu po zaklapnutí do pouzder nemají možnost pohybu v žádném směru a vytváří tak trvalý nerozebíratelný spoj.

U varianty pro rozebíratelný spoj je jedna strana spojovacího elementu zkrácena cca na polovinu svojí délky (ze 40 mm na 19,5 mm resp. ze 30 mm na 15 mm). Pro tuto stranu se musí použít kapsa, která má vnitřní T-drážku rovněž zkrácenu na polovinu, zatímco druhou polovinu tvoří otevřená drážka. Toto provedení umožňuje při rozebírání spoje posunout spojovací element v kapse o polovinu délky, až se ocitne mimo T-drážku a z kapsy se vyjme. Spojování se provádí naklapnutím jako u fixní varianty nebo nasazením a posunutím (jako u spojovacího systému Fastenlink představeného v DM 10/2017).

A podstatné u klipového spojovacího systému OVVO je, že montáž i demontáž se provádí zcela bez použití jakéhokoliv nářadí. Předmontáž spojovacích elementů se provádí ve výrobě.

Klipový spoj na pokos

Podobnou rychlost montáže a demontáže nabízí beznářaďový klipový spojovací systém Threespine, který jsme pod původním označením 5GT podrobně představili v DM 4/2015. Jeho inovovaná verze pod novou značkou rovněž získala ocenění Interzum Award 2017.

Spoj funguje na principu pero+drážka. S tím souvisí hlavní konstrukční výhoda spoje, a sice, že zátěž je na rozdíl od bodových spojů rozložena rovnoměrně po celé jeho délce. Je zhotovován frézováním a může být aplikován prakticky na všech běžných i alternativních materiálech používaných při výrobě nábytku (DTD, MDF, OSB, multiplex, masivní dřevo, kompaktní desky, plasty aj.), a to již od tloušťky 8 mm (u zad od tloušťky 3 mm). Pero a drážka se speciálním profilem jsou zhotovovány přímo na dílcích a nevyžadují v místě frézování žádné speciální úpravy, jako např. lepení nákližků, injektáž apod. A to ani v případě DTD, kde se ovšem doporučuje použít kvalitnější materiál s kompaktnější středovou vrstvou.

Kromě běžných kolmých spojů korpusů lze systém v nynější inovované verzi použít i pro moderní pokosové rohové spoje, používané hlavně u tzv. designového nábytku.

O fixaci spoje se stará speciální západka v podobě plastového pera, která je vsazena v asi 2 mm široké diagonální drážce, vyfrézované v boční stěně hlavní drážky. Západka je na zadní straně opatřená tlačnými pružinami, kterými se opírá o dno drážky. Pružiny udržují západku v částečně vysunuté pozici, ale zároveň umožňují její zatlačení dozadu. V protější boční stěně pera připojovaného dílce je proti západce vyfrézována V-drážka. Při spojování dílců, tedy při zasouvání pera do drážky, je plastová západka nejprve zatlačena do „své“ drážky a následně zapadne do V-drážky, čímž spoj uzamkne a oba dílce zajistí proti samovolnému rozpojení.

K demontáži, tedy k rozpojení spojů, slou­ží speciální plastové jehlice s V-profilem, které se zboku (ze zadní strany korpusu) vsunou do V-drážek. Zasunuté jehlice zatlačí plastové západky, tím odjistí spoje a umožní jejich rozpojení.

Jednou z hlavních výhod systému Threespine z výrobního hlediska je to, že nevyžaduje žádné speciální stroje ani nástroje. Spoje lze frézovat jak na standardních strojích za pomoci standardních nástrojů, tak na NC a CNC strojích (obráběcí centra, dvoustranné olepovačky, dvoustranné čepovací stroje, profilovací stroje aj.). Je proto vhodný jak pro kusovou, tak pro průmyslovou výrobu včetně automatizované výroby podle principů Průmyslu 4.0.

Plastové západky jsou do vyfrézovaných spojů vkládány již ve výrobě (buď pomocí automatického vkladače, nebo ručně) a v této podobě jsou dílce dodávané zákazníkovi. Ten tak nepotřebuje žádné další spojovací elementy a nábytek si z předmontovaných dílců snadno sestaví bez použití nářadí.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština