reportáže

Největší český výrobce nábytku varuje před ztrátou konkurenceschopnosti

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

V posledních týdnech a měsících rezonuje celým dřevozpracujícím a nábytkářským průmyslem jedno společné téma: Nedostatek dřeva FSC. Problém, o kterém jsme informovali i na našich stránkách, odstartovalo rozhodnutí obchodního řetězce IKEA, že od roku 2020 přestane odebírat výrobky ze dřeva pocházejícího z lesů, které nemají certifikát FSC. Proč takový rozruch kolem problému, jenž se týká „jen“ dodavatelů IKEA? Tomáš Beneš ze společnosti BJS Czech, největšího tuzemského výrobce nábytku, který 100 % své produkce dodává právě do řetězce IKEA, o současné situaci kolem certifikace FSC hovoří jako o trendu, který se z dlouhodobého hlediska může negativně dotknout celého dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu v ČR.

BJS Czech s.r.o. byla založena v roce 2005 jako dceřiná firma švédské společnosti BJS Group AB, jejíž historie sahá až do roku 1917 a se spoluprací s IKEA má dlouholeté zkušenosti. Nový výrobní závod v Humpolci (v průmyslovém areálu u dálnice D1) spustila v následujícím roce a během své 10leté existence se stala největším výrobcem nábytku v ČR. Má 550 zaměstnanců a roční obrat 1,7 mld. Kč. Technologicky je zaměřena na sériovou výrobu lakovaného nábytku – převážně v bílém pigmentovém provedení.

Na počátku své činnosti měli k dispozici jednu výrobní halu s plochou 7000 m2. Dílce z MDF nebo DTD nakupovali a prováděli pouze jejich povrchovou úpravu, kompletaci, balení a expedici. V následujících letech svoji kapacitu rozšířili o dvě nové haly a plocha se zvýšila na 21 tis. m2. V roce 2013 postavili čtvrtou halu, do níž byla umístěna výroba nábytkových dílců. Celková výrobní a skladová plocha společnosti tak dnes dosahuje 30 tis. m2 a nábytkové dílce si zčásti vyrábí sami. Své produkty dodávají do celé sítě IKEA na celém světě a dopravují je sami přímo do skladů jednotlivých obchodů.

V rozhovoru s Tomášem Benešem (Business Development Manager BJS Czech) jsme kromě v úvodníku zmíněné problematiky FSC mluvili i o jiných otázkách, které souvisí se spoluprací s IKEA.

DM: Podmínky spolupráce s IKEA byly v minulosti tuzemskými firmami označovány jako náročné, tvrdé a někdy až likvidační. Jaké jsou vaše zkušenosti?
T. B.: Ono to tak zpočátku může vypadat, ale je to pouze zdání. Spolupráce s IKEA je skutečně náročná a vyžaduje vysokou profesionalitu, ale hlavně chuť spolupracovat. My jsme na trhu od roku 2006 a každým rokem rosteme a v posledních letech rosteme kolem 10 % ročně. Takže pro nás spolupráce s IKEA rozhodně likvidační není.

DM: V čem podle Vás spočívá podstata úspěšné spolupráce s IKEA?
T. B.: Především ve schopnosti a ochotě realizovat její požadavky. Jak z hlediska technického, logistického a nákladového, tak z hlediska dodržování pravidel v oblasti bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí atd. K tomu patří i schopnost průběžně investovat do modernizace výroby, protože je známo, že IKEA pravidelně obměňuje svůj sortiment podle aktuálních trendů, přičemž zboží nikdy nezdražuje, spíše naopak. To se samozřejmě promítá i do požadavků na moderní technologie např. v souvislosti s vyšší produktivitou apod.

DM: V čem se podle Vás liší přístup vaší společnosti k IKEA od přístupu jiných českých firem, které svoji dlou­hodobou spolupráci s IKEA právě kvůli náročným podmínkám musely ukončit?
T. B.: Jsme vysoce proaktivní v realizaci toho, co po nás zákazník požaduje. Čili máme chuť spolupracovat a jsme více ochotni přijímat různé požadavky, které se někomu na první pohled mohou zdát jako neřešitelné nebo nepřijatelné. Jinými slovy, děláme víc než musíme. Firmy, které v minulosti spolupráci s IKEA ukončily (nebo ona s nimi), byly možná příliš rigidní a konzervativní a nebyly dostatečně proaktivní. Jinak řečeno „nežily pro IKEA“. Hlavní rozdíl mezi těmito firmami a námi může být i v tom, že naše firma vznikla na základě záměru pracovat pro IKEA, zatímco ostatní to měly jen jako doplněk ke své stávající výrobě. Jenže výroba pro IKEA je něco jiného než vlastní výroba pro trh. Tady je potřeba plně se ztotožnit s její filosofií a přijmout ji za svou. Přesně to vyjadřují naše firemní hodnoty: „Všechny prostředky potřebné pro rozvoj BJS Group, pro uspokojování našich sociálních potřeb, nám poskytuje pouze zákazník za naše výrobky a služby. Proto vidíme jedinou cestu pro fungování a rozvoj BJS Group v naší bezvýhradné orientaci na zákazníka. Každý zaměstnanec se snaží pochopit jeho cíle a potřeby a dělá vše pro jeho spokojenost. Při řešení problémů se díváme na věci pohledem zákazníka, nasloucháme mu a zabýváme se každým jeho podnětem. Zákazník je součástí našeho týmu.“

DM: Takže celý úspěch tkví v bezvýhradném plnění jakýchkoliv požadavků?
T. B.: Já bych to definoval tak, že se musíte 100% sžít s filosofií IKEA a plně respektovat její požadavky. Na druhou stranu je ale nutné dodat, že filosofie IKEA se za posledních deset let výrazně změnila.

DM: V jakém smyslu?
T. B.: Dává dodavatelům větší volnost. Před více než 5–7 lety se s IKEA spolupracovalo tak, že připravila kompletní dokumentaci a výrobci realizovali výrobek jen na základě této dokumentace, takže výrobce byl skutečně jen výrobce a nepotřeboval žádný vývoj. Dnes IKEA přichází naopak často jen s konceptem resp. vizualizací toho, co by chtěla vyrábět, a výrobci ponechává možnost konstrukčního a technologického vývoje produktu. Takže my jejich vizi rozpracováváme do jednotlivých detailů, navrhujeme materiály, výrobní postupy, zpracováváme cenové kalkulace, komunikujeme s dodavateli a možnými subdodavateli. Pokud následně projekt schválí, tak zpracováváme výkresovou dokumentaci, navrhujeme vlastní balení a zavádíme produkt do výroby. Podobné je to i v případech, kdy si dodá vlastní výrobní dokumentaci.

DM: A co když IKEA nakonec projekt neschválí?
T. B.: I to se může stát a v minulosti se nám to už stalo. Je to riziko vývoje a nových projektů, ale přínosy spolupráce nad těmito riziky převládají.

DM: Pojďme k dalšímu tématu: problematika nedostatku dřeva s FSC certifikací. Jak celý ten problém vlastně vzniknul, resp. proč se IKEA rozhodla pro systém FSC?
T. B.: IKEA se pro FSC systém rozhodla, protože je podporován i neziskovými organizacemi, IKEA mu věří, navíc konkurenční systémy prošly řadou skandálů a podobným problémům se IKEA chce vyhnout.

DM: Ze strany vlastníků lesů se ale ozývají hlasy, že množství dřeva, které přes české výrobce nábytku odebírá IKEA, je ve srovnání s celkovým množstvím vytěženého a prodaného dříví zanedbatelné a že se jim nevyplatí kvůli tomu přecházet na jiný systém certifikace.
T. B.: Je pravda, že v tuto chvíli se problém týká skutečně jen nábytkářů, kteří vyrábí pro IKEA, a jejich dodavatelů. Podle kvalifikovaného odhadu Asociace českých nábytkářů, jejíž členská základna se nedávno rozrostla i o naši společnost, to představuje obrat přesahující 3 miliardy Kč ročně, zatímco celková produkce nábytku v ČR se pohybuje kolem 45 miliard Kč ročně. Tedy „jen“ necelých 7 %.

A musím souhlasit i s tvrzením, že množství dřeva, které odebírá IKEA, je ve srovnání s celkovým množstvím v ČR vytěženého a prodaného dříví „zanedbatelné“. Jedná se o pouhá 2 %. Jen pro srovnání, v sousedním Polsku, které je hlavním evropským dodavatelem nábytku pro IKEA, je to 25 %. Ovšem v Polsku je systémem FSC certifikováno 74 % celkové výměry lesů, zatímco u nás jen 2 %. Opět jen pro srovnání: v Bělorusku je to 90 %, v Lotyšsku a Litvě zhruba polovina, ve Švédsku a Rumunsku kolem 40 %. Celkový objem dřevní hmoty z ČR dodaný v rámci dodavatelského řetězce do IKEA činil za uplynulý fiskální rok (9/2016–8/2017) 442 000 m3, z toho jen 95 000 m3 s certifikací FSC.

My ale neříkáme, že chceme certifikovat všechny lesy systémem FSC. Rádi bychom měli k dispozici alespoň to množství dřeva s certifikátem FSC, které k naší výrobě potřebujeme. Z našeho pohledu by tedy řešením mohlo být např. to, kdyby se systémem FSC certifikovaly pou­ze určité majetky, které jsou v blízkosti zpracovatelů dřeva, od nichž odebíráme materiál.

DM: Jak chcete vlastníky těchto majetků přimět, aby přešli na systém FSC? A jak chcete v případě Lesů ČR přesvědčit těžaře, aby to dřevo prodávali právě vašim dodavatelům?
T. B.: Ano, to je problém. Majitelé či správci lesů nemají žádnou motivaci pro certifikaci FSC, protože za současné situace mohou dřevo prodat komukoliv, nikoli jen výrobcům pro IKEA. Ovšem zdá se mi nelogické, abychom dřevo z našich lesů vyváželi do Rakouska či Německa a na druhé straně ty stejné objemy pak dováželi z Polska. Pokud ale budeme nuceni, pak budeme muset. Bude to pro nás samozřejmě z ekonomického hlediska méně výhodné a nejspíš to sníží naši konkurenceschopnost. A pokud nebudeme konkurenceschopní, tak se majiteli firmy nevyplatí dál zde výrobu držet. A do podobné situace se dostanou i ostatní výrobci pro IKEA. To by za současného stavu znamenalo ohrožení přibližně 2000 pracovních míst a přibližně dalších 2000 pracovních míst u subdodavatelů. Takže vyřešení této situace by mělo být i v zájmu státu, který by nás v tom mohl podpořit.

DM: Řekl jste, že v tuto chvíli se problém týká jen nábytkářů, kteří vyrábí pro IKEA. Jak jste to myslel?
T. B.: IKEA není jediný odběratel, který vyžaduje certifikát FSC. Značka FSC je marketingově velmi dobře známá a v sou­časné době ji používají některé velké nadnárodní společnosti, jako papírny, obchodní řetězce – třeba JYSK, LIDL aj. A jakmile se od roku 2020 k těmto odběratelům přidá i IKEA, která v roce 2020 plánuje dosáhnout obratu 50 mld. EUR – a dá se očekávat, že se přidají i další nábytkáři – změní se situace na trhu a po dřevu FSC se začne zvyšovat poptávka na úkor konkurenčních systémů. Pak se této poptávce bude muset přizpůsobit i nabídka, tzn., že vlastníci lesů sami ve vlastním zájmu budou na systém FSC přecházet. My na to v podstatě nyní upozorňujeme s předstihem, abychom se mohli připravit včas. Jinak hrozí, že jakmile tato situace nastane, ČR nebude připravena.

DM: Děkujeme za rozhovor a doufáme, že se tyto katastrofické scénáře nenaplní.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Výrobní hala společnosti BJS Czech tvoří nepřehlédnutelnou dominantu dálnice D1 na 90. kilometru u sjezdu na Humpolec

Společnost BJS Czech disponuje čtyřmi výrobními halami o celkové výrobní a skladové ploše 30 tis. m2

Firma v nepřetržitém 4směnném provozu vyrábí lakovaný nábytek pro IKEA, povrchovou úpravu pigmentovými laky provádí na několika linkách

Společnost v souladu s filosofií IKEA neustále investuje do moderních výkonných technologií

Jedním z „motivačních“ nástrojů je průběžné sledování výkonnosti každé linky

Jedním z důvodů investic do moderních technologií je také nedostatek pracovníků na trhu, a tak zejména těžkou fyzickou práci přebírají roboti

Společnost BJS Czech nábytek pro IKEA nejen vyrábí, ale podílí se i na jeho vývoji

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština