aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – listopad 2017

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 11. 2017) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 10/2017

• ČSN EN 378-4 (14 064) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
• ČSN EN 378-3 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob
• ČSN EN 378-2 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
• ČSN EN 378-1 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
• ČSN ISO 230-2:2015 (20 0300) • Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách (změna Amd. 1)
• ČSN EN 63044-1 (33 2151) • Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 50491-1:2014 (33 2151) • Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 1: Obecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 55014-1 ed. 4 (33 4214) • Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise
• ČSN EN 55014-1 ed. 3:2007 (33 4214) • Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise (změna Z1)
• ČSN EN ISO 12460-4 (49 0163) • Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 4: Exsikátorová metoda
• ČSN EN ISO 12460-5 (49 0163) • Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 5: Extrakční postup zvaný „perforátová metoda“
• ČSN EN 14322 (49 2140) • Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Definice, požadavky a klasifikace
• ČSN EN 14323 (49 2141) • Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Metody zkoušení
• ČSN EN 490+A1 (72 3240) • Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku
• ČSN EN 490 ed. 2:2012 (72 3240) • Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku (změna Z1)
• ČSN EN ISO 12006-3 (73 0101) • Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
• ČSN EN 1364-1 (73 0853) • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny
• ČSN EN 1365-2 (73 0854) • Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy
• ČSN EN 1364-5 (73 0853) • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 5: Větrací mřížky
• ČSN EN 1366-1 (73 0857) • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí
• ČSN EN 13255 (80 6155) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
• ČSN EN 13255+A1:2016 (80 6155) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (změna Z2)
• ČSN EN ISO 19353 (83 3251) • Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana
• ČSN EN 16955 (91 0218) • Nábytkové kování – Kuželovité tlakové trubky pro samonosné plynové pružiny pro výškové nastavení sedadel – Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost
• ČSN EN 581-1 (91 3010) • Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 16572 (96 1522) • Ochrana kulturního dědictví – Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech

Technické normy zrušené k 1. 11. 2017

• ČSN EN 60695-1-11 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků – Posouzení požárního nebezpečí (platila od: červen 2011)
• ČSN EN 14081-1+A1 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky (platila od: srpen 2011)
• ČSN EN 14081-4 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 4: Strojní třídění – Nastavovací hodnoty třídícího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj (platila od: prosinec 2009)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština