aktuality

Daňové změny od července

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Penize CZK2Živnostníky potěší možnost větších odečtů na děti. Špatnou zprávou pro ně je snížení daňových paušálů z původních dvou milionů jen na jeden milion. Stát rovněž zavedl další opatření proti daňovým únikům. Daně budou pro podnikatele jednodušší, zároveň se sníží možnosti daňových úniků. To si slibuje ministerstvo financí od daňového balíčku s účinností od 1. července 2017.

Daňový balíček navyšuje také již pro rok 2017 daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Konkrétně je to o 200 Kč měsíčně více na druhé dítě, tedy 2400 Kč ročně, a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně více, tedy o 3600 Kč ročně, než v roce 2016.

Zaměstnancům uplatňujícím daňové zvýhodnění na dvě a více dětí vznikne po provedení ročního zúčtování daně za rok 2017 nárok na daňový přeplatek, protože v prvních měsících roku 2017 se uplatnilo nižší daňové zvýhodnění. Vyšší měsíční daňové zvýhodnění na druhé a další dítě se poprvé uplatní při výpočtu čisté červencové měsíční mzdy. Zaměstnanci se třemi dětmi tak po provedení ročního zúčtování za rok 2017 vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 3000 Kč, tedy po 500 Kč za měsíce leden až červen.

Zvýhodnění na dítě uplatňuje jeden z rodičů, a to buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. Slevy je možné při více dětech kombinovat tak, že slevu na jedno dítě uplatňuje jeden rodič a slevu na druhé dítě uplatňuje druhý rodič. I u jednoho dítěte je možné, aby slevu uplatnili oba rodiče, musí se ale střídat – například v jednom měsíci může uplatnit slevu matka, v dalším otec.

Současně dochází k zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti. Nově se do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání bonusu, nebudou započítávat příjmy z nájmu a kapitálového majetku. V některých případech může dojít k tomu, že bonus již nebude možné přiznat. Bonus je vyplácen tehdy, když daňové zvýhodnění na vyživované dítě nelze pro příliš nízký základ daně a daň uplatnit. Tato změna se použije až pro zdaňovací období roku 2018.

Zjednodušení daní umožní nový daňový systém pro podnikatele, kteří mají zaměstnance nebo mají vedle příjmů z podnikání i příjmy ze zaměstnání. Rozšiřuje totiž významným způsobem možnost využití institutu takzvané paušální daně. Podnikatelům uplatňujícím výdaje „paušálem“ navíc opětovně vrací možnost uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti nebo slevu na druhého z manželů.

Daňoví poradci však upozorňují, že spolu se zjednodušením přinesla novela další snížení výdajových paušálů pro podnikající fyzické osoby. Při snaze minimalizovat základ daně se bez účetnictví či daňové evidence obejdou už jen živnostníci, jejichž příjmy nepřekročí 1 milion Kč. Jen k této částce totiž bude možno uplatnit odpovídající výdaje ve výši 30 %, 40 %, 60 % nebo 80 % bez omezení. Přesněji řečeno maximální výše paušálně uplatnitelných výdajů se novelou snižuje na 300 000, 400 000, 600 000 nebo 800 000 Kč, podle druhu příjmu, k příjmům dosahujícím 1 milion Kč a výše. Podnikatelům majícím reálné výdaje vyšší se podle daňových poradců paušální výdaje na této úrovni nevyplatí.

Další zjednodušení systému přináší zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu, do 2500 Kč ročně, srážkovou daní. Poplatníci již díky tomu nebudou muset podávat daňové přiznání v situaci, kdy získají vedle příjmů od zaměstnavatele současně i jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem, například za účast ve volební komisi. Zároveň však dochází k rozšíření okruhu příjmů podléhajících srážkové dani. Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu do 2500 Kč se nově stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce. Tedy při nepodepsaném prohlášení budou podléhat srážkové dani ve výši 15 %. Tato úprava se uplatní prvně až v roce 2018.

Další změny daňového systému se týkají ztížení daňových úniků. Dochází například k zavedení institutu nespolehlivé osoby. Pokud se za dřívější úpravy stala osoba povinná k dani nespolehlivým plátcem a v dalším období jí poklesl obrat pod registrační limit, zmizela z registru nespolehlivých plátců a mohla v budoucnu s čistým štítem podnikat dál. Dnes se nově v dané situaci nálepky nespolehlivosti nezbaví a stane se ihned po zrušení registrace nespolehlivou osobou se všemi právními důsledky. Změna platí od 1.7.2017.

Úprava také omezuje daňové úniky v souvislosti s používáním virtuálních měn. Příjemce zdanitelného plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou, ručí nově za nezaplacenou daň. Tedy z hlediska ručení za neodvedenou daň se platba v bitcoinech staví na roveň platbě na nezveřejněný účet.

Daňový balíček rovněž rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti, takzvaný reverse charge, na poslední skupiny komodit, u kterých to směrnice EU v oblasti DPH výslovně umožňuje. Jedná se o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, dále o dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a rovněž dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu.

Nové se také vymezuje obchodní majetek pro účely DPH. Doposud byl pro potřeby DPH definován obchodní majetek jako souhrn majetkových hodnot, který slouží osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomické činnosti, čili pokud daný majetek dotyčný užíval k podnikání nebo jiné soustavné činnosti. Jednalo se o obchodní majetek a vztahovaly se na něj veškerá ustanovení tohoto zákona, jako úpravy odpočtu a podobně. Nově od účinnosti novely ale nestačí jeho použití k ekonomické činnosti, ale musí být i určen k ekonomické činnosti.

Zdroj: BusinessInfo.cz

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština