aktuality

Podnikatelé mohou žádat o zvýhodněné úvěry

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

cmzrbankaMalí a střední podnikatelé (MSP) mohou u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB) žádat o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků pro své investiční projekty realizované na území celé ČR vyjma hlavního města Prahy. Program EXPANZE připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB. Na podporu MSP bude v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyčleněno celkově 8,8 mld. korun.

Program EXPANZE nabízí bezúročné úvěry, které budou MSP působícím v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl a služby, poskytnuty na jejich investiční projekty (tj. hlavně pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 – 45 milionů Kč. Budou mít až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Projekt musí získat spolufinancování z komerčního úvěru na alespoň 20 % způsobilých výdajů.

Podnikatelé realizující projekt v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (např. severní Morava, severní Čechy, ale také města jako Kladno, Kutná Hora, Příbram, Tábor, Hodonín) navíc budou moci získat finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčního úvěru. Výše finančního příspěvku bude činit 7 % komerčního úvěru, max. 700 000 Kč. 

„Program EXPANZE podnikatelům přináší řadu výhod. Nespornou předností oproti klasické formě podpory je například jednoduchost a rychlost vyřízení žádosti, tj. zisku finančních prostředků na realizovaný projekt, dlouhodobost a stabilita programu. Podnikatel se tak může spolehnout, že až zvýhodněné financování bude potřebovat, bude ho mít k dispozici,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Formuláře jsou k dispozici zde, podrobné informace o programu včetně výzvy pak zde. Veškeré informace a dotazy jsou připraveni předat a zodpovědět pracovníci ČMZRB. Kontaktní údaje na ně jsou k nalezení zde. Seznam spolupracujících finančních institucí je uveden zde.

Žádosti se přijímají kontinuálně až do 31. 3. 2019.

Zdroj: ČMRZB

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština