aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v decembri 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Indikator dovery december16Indikátor dôvery v obchode (14,3) sa v decembri v porovnaní s novembrom nezmenil, keď rast očakávaných podnikateľských aktivít bol eliminovaný výsledkom negatívneho hodnotenia súčasných podnikateľských aktivít a stabilizovaného vývoja stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 87 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Napriek tomu sa saldo (17) po očistení údajov od vplyvu sezónnosti v porovnaní s novembrom znížilo o 6 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a 20 až 49 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (6) sa medzimesačne nezmenila a 87 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 25 % respondentov (o 4 % menej ako v novembrovom prieskume), keď znižovanie uviedlo 22 % respondentov (o 7 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 53 % firiem (o 3 % menej). Saldo v tomto ukazovateli (23), sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 4 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a 20 až 99 zamestnancami a vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa decembrové saldo (32) zvýšilo o 6 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a opráv a predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s novembrom predpokladá rast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 4 p.b. na hodnotu 19. Väčšina respondentov (70 %) o zmenách neuvažuje a 6 % počíta s ich znižovaním. Takmer štvrtina podnikov (24 %) očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska budú zamestnancov prijímať v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (83 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu (je to o 8 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci). Výsledné saldo (10) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 7 p.b. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom a opráv motorových vozidiel, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch. Rast cien očakáva 17 % respondentov (o 8 % viac ako minulý mesiac).

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v novembri, v dôsledku čoho sa saldo (31) zvýšilo o 1 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a opráv a predaja motorových vozidiel, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách podnikov okrem s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (64 %), legislatívu (40 %), nízky dopyt (40 %) a vysoké prevádzkové náklady (36 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 11 % respondentov, čo je o 1 p.b. menej ako v novembri.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery december16 big

Indikator dovery december16 2

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština