aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – leden 2017

ohra_728x90px
ohra_350x90px
ohra_728x90px
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 1. 2017) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 12/2016

• ČSN ISO 13374-4 (01 1442) • Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů – Zpracování, komunikace a prezentace dat – Část 4: Prezentace
• ČSN ISO 17743 (01 1512) • Úspory energie – Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie
• ČSN EN 16211 (12 7132) • Větrání budov – Provozní měření průtoku vzduchu – Metody
• ČSN EN 1253-3 (13 6366) • Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 3: Hodnocení shody
• ČSN EN 14825 (14 3011) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti
• ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením
• ČSN 26 9030 (26 9030) • Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
• ČSN EN ISO 8611-2:2012 (26 9118) • Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek (změna A1)
• ČSN EN 16681 (26 9637) • Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy – Principy pro seismický návrh
• ČSN ISO 18878 (27 5005) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy
• ČSN EN ISO 8666 (32 0801) • Malá plavidla – Základní údaje
• ČSN EN 711 (32 2305) • Plavidla vnitrozemské plavby – Palubní zábradlí a boční paluby – Požadavky, konstrukce a typy
• ČSN EN 62841-3-10:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky (oprava 1)
•ČSN EN 50632-2-3 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky na beton a talířové rovinné brusky
• ČSN EN 50632-2-4 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky jiné než talířové
• ČSN EN 50632-2-5 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily
• ČSN EN 50632-2-11 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem
• ČSN EN 50632-2-14 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky
• ČSN EN 50632-2-17 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky
• ČSN EN 50632-2-19 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky
• ČSN EN 50632-3-1 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily
• ČSN EN 50632-3-9 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily
• ČSN EN 50244 ed. 2 (37 8371) • Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
• ČSN EN 50244:2000 (37 8371) • Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu (změna Z1)
• ČSN ISO 8084:2005 (47 6002) • Lesnické stroje – Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení (změna amd. 1)
• ČSN EN ISO 4624 (67 3077) • Nátěrové hmoty – Odtrhová zkouška přilnavosti
• ČSN EN 1397:2016 (69 6397) • Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (oprava 1)
• ČSN EN 14617-2 (72 1450) • Umělý kámen – Zkušební metody – Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu
ČSN EN 16724 (72 7108) • Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Pokyny pro montáž a upevnění pro zkoušení reakce na oheň vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
• ČSN EN 13165+A2 (72 7204) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace
• ČSN EN 13165+A1:2016 (
72 7204) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace (změna Z1)
ČSN EN 13166+A2 (72 7205) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
• ČSN EN 13166+A1:2016 (72 7205) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace (změna Z1)
• ČSN EN 15501 ed. 2 (72 7243) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) – Specifikace
• ČSN EN 15501:2013 (72 7243) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 13501-2 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
• ČSN EN 13501-4 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
• ČSN EN 13501-4+A1:2010 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře (změna Z1)
• ČSN EN 13501-5 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
• ČSN EN 15269-5+A1 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
• ČSN EN 1536+A1 (73 1031) • Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty
• ČSN EN 1538+A1 (73 1061) • Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny
• ČSN 73 4201 ed. 2 (73 4201) • Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
• ČSN 73 4201:2010 (73 4201) • Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (změna Z4)
• ČSN EN 14019 (74 7210) • Lehké obvodové pláště – Odolnost proti nárazu – Funkční požadavky
• ČSN EN 16758 (74 7211) • Lehké obvodové pláště – Stanovení smykové pevnosti spojů – Zkušební metoda a požadavky
• ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část X12: Stálobarevnost v otěru
• ČSN EN ISO 105-D02 (80 0152) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část D02: Stálobarevnost v otěru: Organická rozpouštědla
• ČSN EN ISO 105-G01 (80 0173) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část G01: Stálobarevnost v oxidech dusíku
• ČSN EN ISO 105-X16 (80 0198) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část X16: Stálobarevnost v otěru – Malé plochy
• ČSN EN ISO 14122-1 (83 3280) • Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi
• ČSN EN ISO 14122-2 (83 3280) • Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 2: Pracovní plošiny a lávky
• ČSN EN ISO 14122-4 (83 3280) • Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 4: Pevné žebříky
• ČSN EN ISO 17827-2 (83 8219) • Tuhá biopaliva – Stanovení rozdělení podle velikosti částic neslisovaných paliv – Část 2: Metoda třídění vibračními síty s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími

Technické normy zrušené k 1. 1. 2017

• ČSN EN 60079-14 ed. 3 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací (platila od: duben 2009)
• ČSN EN 60079-31 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“ (platila od: květen 2010)
• ČSN EN 13830 (74 7209) • Lehké obvodové pláště – Norma výrobku (platila od: září 2004)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština