aktuality

ÚNMZ chystá zrušení některých vzduchotechnických a sušárenských ČSN

ohra_728x90px
ohra_350x90px
ohra_728x90px
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Stare normyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. prosince 2016 ve Věstníku ÚNMZ č. 12/2016 oznámení o navrhovaném zrušení některých českých technických norem (ČSN) třídy 12 – Vzduchotechnická zařízení. Důvodem pro jejich zvažované zrušení je zastaralost, neaktuálnost či jiné blíže nespecifikované důvody.

Nicméně každý, kdo má odůvodněné námitky proti zrušení některé z těchto ČSN, je může uplatnit do 6 týdnů od data zveřejnění (do 19. 1. 2017) na níže uvedených adresách ÚNMZ.

Seznam ČSN třídy 12 navržených na zrušení

• ČSN 12 2002 (12 2002) • Ventilátory – Všeobecné bezpečnostní požadavky (vydaná 30. 11. 1989)
• ČSN 12 2011 (12 2011) • Ventilátory – Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání (vydaná 15. 11. 1989)
• ČSN 12 4000 (12 4000) • Vzduchotechnika – Odlučovače a filtry – Společná ustanovení (vydaná 29. 9. 1986)
• ČSN 12 4015 (12 4015) • Zařízení odlučovací – Pravidla přejímky a metody zkoušek (vydaná 15. 11. 1989)
• ČSN 12 4070 (12 4070) • Zařízení odlučovací. Metody měření veličin (vydaná 18. 5. 1989)
• ČSN 12 5606 (12 5606) • Parní ohřívače vzduchu – Měření a vyhodnocování (vydaná 22. 6. 1987)
• ČSN 12 6009 (12 6009) • Sušárenství – Sušicí zařízení a sušárny – Klasifikace a typy (vydaná 16. 8. 1989)
• ČSN 12 7001 (12 7001) • Vzduchotechnická zařízení – Klimatizační jednotky – Řady základních parametrů (vydaná 18. 6. 1986)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Adresa pro písemné podávání námitek:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, e-mail: normalizace@unmz.cz

Adresa pro osobní a telefonické jednání:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), oddělení 2400 – Ing. Petr Beneš, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, tel.: 221 802 111, přímá linka 221 802 151

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština