aktuality

Normy (november 2016) pre odvetvie spracovania dreva a drevostavby

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Skladovaci systemyVestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uverejňuje v časti Novembrové STN 2016 ďalšie normy. SUTN prináša vo vestníku 119 nových predpisov, 9 zmien a 5 opráv doterajších noriem.

• STN EN 1910 (49 2122) Drevené podlahoviny a drevené stenové a stropné obklady. Stanovenie rozmerovej stálosti (EN 1910:2016)

• STN EN 1364-1 (92 0809) Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 1: Steny (EN 1364-1: 2015)

• STN EN 597-1 (91 0236) Nábytok. Hodnotenie zápalnosti matracov a čalúnených nosných podkladov. Časť 1: Zdroj zapálenia: tlejúca cigareta (EN 597-1: 2015)

• STN EN 597-2 (91 0236) Nábytok. Hodnotenie zápalnosti matracov a čalúnených nosných podkladov. Časť 2: Ekvivalent plameňa zápalky (EN 597-2: 2015)

• STN EN 5431+A1 (92 0404) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 31: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným dymovým snímačom, snímačom oxidu uhoľnatého a voliteľným tepelným snímačom (EN 54-31: 2014 +A1: 2016)

• STN EN 16254+A1 (66 8518) Lepidlá. Emulzne polymerizovaný izokyanát (EPI) na nosné drevené konštrukčné dielce. Triedenie a funkčné požiadavky EN 16254:2013 +A1: 2016)

• STN EN ISO 16 482-1 (67 3016) Spojivá pre náterové látky. Stanovenie obsahu neprchavých látok vo vodných disperziách kolofónia – živica. Časť 1: Metóda v sušiarni podľa ISO 16482-1: 2013 (EN ISO 16482-1: 2016; ISO 16482-1: 2013)

• STN EN ISO 16 482-2 (67 3016) Spojivá pre náterové látky. Stanovenie obsahu neprchavých látok vo vodných disperziách kolofónia – živica. Časť 2: Metóda v mikrovlnnej sušiarni podľa ISO 16482-2: 2013 (EN ISO 16482-2: 2016; ISO 16482-2: 2013)

• STN EN ISO 7784-1 (67 3074) Náterové látky. Stanovenie odolnosti proti oderu. Časť 1: Metóda s rotujúcim kotúčom pokrytým brusným papierom podľa ISO 7784-1: 2016 (EN ISO 7784-1: 2016; ISO 7784-1: 2016)

• STN EN ISO 7784-2 (67 3074) Náterové látky. Stanovenie odolnosti proti oderu. Časť 2: Metóda s rotujúcim gumeným kotúčom podľa ISO 7784-2: 2016 (EN ISO 7784-2: 2016; ISO 7784-2: 2016)

• STN EN ISO 7784-3 (67 3074) Náterové látky. Stanovenie odolnosti proti oderu. Časť 3: Striedavá panelová skúšobná metóda s kotúčom pokrytým brusným papierom podľa ISO 7784-3: 2016 (EN ISO 7784-3: 2016; ISO 7784-3: 2016)

• STN EN 13269 (95 0102) Údržba. Návod na prípravu zmlúv o údržbe (EN 13269: 2016)

• STN EN ISO 780 (77 0051) Obaly. Distribučné obaly. Grafické značky manipulácie a skladovania obalov podľa ISO 780: 2015 (EN ISO 780: 2015; ISO 780: 2015)

• STN EN ISO 8317 (77 0410) Obaly odolávajúce deťom. Požiadavky a postupy skúšania opätovne uzatvárateľných obalov podľa ISO 8317: 2015 (EN ISO 8317: 2015; ISO 8317: 2015)

• STN EN 16681 (26 9506) Statické oceľové skladovacie systémy. Nastaviteľné paletové regálové systémy. Zásady seizmického konštruovania (EN 16681: 2016)

• STN EN ISO 3040 (01 3135) Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS) Kótovanie a tolerovania. Kužele podľa ISO 3040: 2016 (EN ISO 3040: 2016; ISO 3040: 2016)

• STN EN ISO 25178-1 (01 4454) Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Charakter povrchu (EN ISO 251178-1: 2016; ISO 25178-1: 2016)

Opravy noriem:

• STN 743305/01 (74 3305) Ochranné zábradlia. Oprava 1.

Ilustračné foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština