aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – listopad 2016

ohra_728x90px
ohra_350x90px
ohra_728x90px
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 11. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 10/2016

• ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (01 1506) • Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie – Obecná mezinárodní terminologie – Část 1: Energetická účinnost
• ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (01 1506) • Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie – Obecná mezinárodní terminologie – Část 2: Obnovitelné zdroje energie
• ČSN EN ISO 17916 (05 3405) • Bezpečnost strojů na tepelné dělení
• ČSN EN ISO 16315 (32 6611) • Malá plavidla – Elektrické hnací systémy
• ČSN EN 61140 ed. 3 (33 0500) • Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení
• ČSN EN 61140 ed. 2:2003 (33 0500) • Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení (změna Z1)
• ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Fotovoltaické (PV) systémy
• ČSN 33 2000-7-712:2006 (33 2000) • Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy (změna Z1)
• ČSN EN 60320-1 ed. 4 (35 4508) • Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 60320-1 ed. 3:2002 (35 4508) • Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 62446-1 (36 4623) • Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola
• ČSN EN 62446:2010 (36 4623) • Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí – Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu (změna Z1)
• ČSN EN 12200-1 (64 3193) • Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
• ČSN EN 16751 (65 9803) • Produkty z biomasy – Kritéria udržitelnosti
• ČSN EN 16254+A1 (66 8530) • Lepidla – Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce – Klasifikace a funkční charakteristiky
• ČSN EN ISO 4628-1 (67 3071) • Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém označování
• ČSN EN ISO 4628-2 (67 3071) • Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování
• ČSN EN ISO 4628-3 (67 3071) • Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 3: Hodnocení stupně prorezavění
• ČSN EN ISO 4628-4 (67 3071) • Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 4: Hodnocení stupně praskání
• ČSN EN ISO 4628-5 (67 3071) • Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 5: Hodnocení stupně odlupování
• ČSN EN ISO 4628-7 (67 3071) • Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu
• ČSN EN ISO 4628-10 (67 3071) • Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze
• ČSN EN ISO 7784-1 (67 3082) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti abrazi – Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem
• ČSN EN ISO 7784-2 (67 3082) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti abrazi – Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem
• ČSN EN ISO 7784-3 (67 3082) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti abrazi – Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku
• ČSN EN 16703 (73 0514) • Akustika – Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily – Vzduchová neprůzvučnost
• ČSN EN 338 (73 1711) • Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti
• ČSN EN 13063-1+A1:2008 (73 4213) • Komíny – Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí (oprava 1)
• ČSN EN 16475-3 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení
• ČSN EN 16580 (74 6484) • Okna a dveře – Dveřní křídla odolná proti vlhkosti a stříkající vodě – Zkouška a klasifikace
• ČSN EN 12217 (74 7033) • Dveře – Ovládací síly – Požadavky a klasifikace
• ČSN EN 13830 ed. 2 (74 7209) • Lehké obvodové pláště – Norma výrobku
• ČSN EN 13830:2004 (74 7209) • Lehké obvodové pláště – Norma výrobku (změna Z2)
• ČSN EN ISO 19070 (79 3842) • Usně – Chemické stanovení N-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) v usních
• ČSN EN ISO 19071 (79 3843) • Usně – Chemické zkoušky – Stanovení šestimocného chromu v chromitých činicích látkách a jejich redukčního potenciálu
• ČSN EN ISO 17751-1 (80 0211) • Textilie – Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí – Část 1: Metoda světelné mikroskopie
• ČSN EN ISO 17751-2 (80 0211) • Textilie – Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí – Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu
• ČSN EN ISO 17827-1 (83 8219) • Tuhá biopaliva – Stanovení rozdělení podle velikosti částic – Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími
• ČSN EN 14516 (91 4101) • Koupací vany pro domácí použití
• ČSN EN 14516+A1:2011 (91 4101) • Koupací vany pro domácí použití (změna Z2)
• ČSN EN 16776 (91 7813) • Pružné podlahové krytiny – Heterogenní polyuretanové podlahové krytiny – Specifikace
• ČSN P CEN/TS 15398 (91 7888) • Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Normalizované symboly pro podlahové krytiny – Doplňková část

Technické normy zrušené k 1. 11. 2016

• ČSN EN 131-1+A1 (49 3830) • Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry (platila od: prosinec 2011)
• ČSN EN 13162 ed. 2 (72 7201) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace (platila od: květen 2013)
• ČSN EN 13163 ed. 2 (72 7202) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (platila od: květen 2013)
• ČSN EN 13164 ed. 2 (72 7203) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace (platila od: květen 2013)
• ČSN EN 13165 ed. 2 (72 7204) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace (platila od: květen 2013)
• ČSN EN 13166 ed. 2 (72 7205) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace (platila od: květen 2013)
• ČSN EN 13167 ed. 2 (72 7206) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace (platila od: květen 2013)
• ČSN EN 13168 ed. 2 (72 7207) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace (platila od: květen 2013)
• ČSN EN 13169 ed. 2 (72 7208) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
(platila od: květen 2013)
• ČSN EN 13170 ed. 2 (72 7209) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace (platila od: květen 2013)
• ČSN EN 13171 ed. 2 (72 7210) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace (platila od: květen 2013)
• ČSN EN 16069 (72 7239) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace (platila od: květen 2013)
ČSN EN 13249 ed. 2 (80 6149) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek) (platila od: září 2014)
• ČSN EN 13251 ed. 2 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích (platila od: červenec 2014)
• ČSN EN 13252 ed. 2 (80 6152) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (platila od: červenec 2014)
• ČSN EN 13254 ed. 2 (80 6154) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (platila od: červenec 2014)
• ČSN EN 13255 ed. 2 (80 6155) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (platila od: červenec 2014)
• ČSN EN 13256 ed. 2 (80 6156) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb (platila od: září 2014)
• ČSN EN 13257 ed. 2 (80 6157) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů (platila od: září 2014)
• ČSN EN 13265 ed. 2 (80 6158) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (platila od: červenec 2014)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština