aktuality

Světová poptávka po jehličnatém řezivu roste

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Rezivo stavebniPoptávka po jehličnatém řezivu na mnoha trzích po celém světě v roce 2016 vzrostla, což má za následek podstatné zvýšení globálního obchodu s řezivem. Podle odhadů Wood Resource Quarterly (WRQ) hlavní importéři, až na několik výjimek, dovezli během prvních šesti měsíců více dřeva, než tomu bylo ve stejném období v roce 2015.

Vyšší poptávka a slabší americký dolar měly v první polovině roku 2016 za následek celosvětové zvýšení ceny řeziva (v USD) oproti 1. pol. 2015.

Severní Amerika

Poptávka po jehličnatém řezivu v USA se v letošním roce průběžně zvyšovala. Během prvních pěti měsíců byla jeho spotřeba meziročně o 14,2 % vyšší. Zvýšená poptávka byla převážně kryta vyšší produkcí pil na jihu USA, podstatným nárůstem objemu dovozu z Kanady (až 40 %) a postupným zvyšováním dovozu z Evropy. Ceny řeziva v průběhu roku průběžně rostly a v srpnu dosáhly nejvyšších hodnot od počátku roku 2015.

Severní Evropa

Slabší měny v severských zemích měly za následek výhodnější ceny za dříví v letech 2015 a 2016. Ceny v roce 2016 jsou jedny z nejnižších od roku 2005. Finsko letos zvyšuje objem vývozu již sedmý rok po sobě. V průběhu prvních pěti měsíců vzrostl export o téměř 15 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2015. Největší nárůst byl do mimoevropských zemí, včetně Egypta, Japonska, Číny a Saúdské Arábie

Čína

Ceny řeziva dováženého do Číny ze dvou hlavních dodavatelských zemí – Ruska a Kanady, se v roce 2016 sblížily. Ještě loni bylo kanadské řezivo do Číny dováženo za cenu o 40 USD/m3 vyšší než ruské. Navzdory nižším cenám kanadského řeziva země letos neudržela svůj podíl na trhu, spíše naopak. V roce 2016 představovaly dodávky z Kanady 26 % z celkového dovozu, zatímco podíl Ruska byl cca 59 %. Ještě v roce 2013 přitom byla Kanada hlavním dodavatelem a ukrajovala si zhruba 40 % z celkového dovozu.

Japonsko

Výstavba domů na bázi dřeva v Japonsku v prvních šesti měsících letošního roku vykazovala růst a byla o 3,8 % vyšší než ve stejném období roku 2015. Poptávka po řezivu sledovala podobný trend. Zvýšená poptávka po dřevu byla uspokojena zvýšeným importem řeziva z Rakouska, Finska a Švédska. Ceny dováženého ani domácího řeziva se moc nezměnily v Yenech, ale vlivem posilování japonské měny ceny řeziva v USD šly rapidně nahoru od začátku letošního roku.

Rusko

Objemy vývozu jehličnatého řeziva z Ruska v roce 2016 i nadále stoupaly a za první půlrok dosáhly o 12 % vyšší úrovně než ve stejném období roku 2015. Zdaleka největší přírůstky vývozu byly na asijské trhy. Velmi nízké výrobní náklady ve východním Rusku vedly ruské pily ke zvýšení prodeje na čínský trh na úkor především kanadských pil. Vývozní ceny řeziva v Rusku v posledních několika letech klesly, ale ne ve stejném poměru jako ceny za pilařskou kulatinu, a v důsledku toho se pily na Sibiři staly jedněmi z nejvýnosnějších pil na světě.

Zdroj: BusinessWire.com

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština