aktuality

Konzultace s ekonomickými diplomaty 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Konzultace2Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) a Ministerstva zemědělství ČR (MZe) pořádá ve dnech 22. – 24. 6. 2016 Konzultace s českými ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade.

Během Konzultací máte možnost setkat se s ekonomickými dilomaty a vedoucími kanceláří CzechTrade, kteří pracují na českých úřadech po celém světě, nechat si s nimi naplánovat individuální schůzky a probrat otázky, které vás zajímají.

V rámci setkání můžete využít také konzultace se zástupci České podnikatelské reprezentace při Evropské unii – CEBRE, která poskytuje služby a informace v oblasti evropské legislativy, fondů a programů EU, veřejných zakázek atd. (www.cebre.cz). CEBRE je uvedena v seznamu zemí pro jednání.

Nově budete mít možnost jednat i se zemědělskými diplomaty z vybraných zemí v gesci Ministerstva zemědělství a s experty Klientského centra pro export, specializovanými na jednotlivé sektory průmyslu, se kterými lze probrat projekty, odborné a individuální otázky v rámci jednotné zahraniční služby.

Délka jednotlivých individuálních schůzek byla v tomto roce prodloužena na 20 minut.

Novinkou pro letošní rok je i možnost prodlouženého 30minutového jednání s ekonomickými diplomaty a vedoucími CzechTrade z vybraných zemí v pátek 24. 6. 2016 od 8:30 do 12:30.

Akce se uskuteční v Designhotelu ELEPHANT, Na Florenci 29 a Hotelu Grandior, Na Poříčí 42, Praha 1 (hotely jsou propojeny).

Registrujte se včas! Uzávěrka přihlášek je 13. června 2016.

Veškeré pokyny a informace jsou k dispozici zde.

Kontaktní osoby:

Eva Bradáčová (tel.: 225 279 407, mobil: 733 643 515, e-mail: ebradacova@spcr.cz), Petra Šeráková (tel.: 225 279 404, mobil: 731 411 179, e-mail: pserakova@spcr.cz).

Zdroj: SP ČR

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština