aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 5/2016

• ČSN EN 1755 (26 8815) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Dodatečné požadavky na provoz v potencionálně výbušném prostředí
• ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry
• ČSN EN 60079-10-1:2009 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry (změna Z1)
• ČSN EN 54-28 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot
• ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky (změna Z2)
• ČSN EN 62841-1 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 62841-2-14 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-14: Zvláštní požadavky na ruční hoblíky
• ČSN EN 62841-3-9 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily
• ČSN EN 60745-1 ed. 3:2009 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 60745-2-14:2010 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky (změna Z1)
• ČSN EN 61029-1 ed. 3:2009 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 61029-2-9 ed. 3:2013 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily (změna Z1)
• ČSN EN 131-1 ed. 2 (49 3830) • Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
• ČSN EN 131-1+A1:2011 (49 3830) • Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry (změna Z1)
• ČSN EN 12779 (49 6132) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací – Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 16760 (65 9806) • Produkty z biomasy – Posuzování životního cyklu
ČSN EN 997+A1 (72 4860) • Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
• ČSN EN 997 ed. 2:2012 (
72 4860) • Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (změna Z2)
ČSN EN 13162+A1 (72 7201) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
• ČSN EN 13162 ed. 2:2013 (72 7201) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 13163+A1 (72 7202) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
• ČSN EN 13163 ed. 2:2013 (72 7202) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 13164+A1 (72 7203) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
• ČSN EN 13164 ed. 2:2013 (72 7203) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 13165+A1 (72 7204) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace
• ČSN EN 13165 ed. 2:2013 (72 7204) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 13166+A1 (72 7205) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
• ČSN EN 13166 ed. 2:2013 (72 7205) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 13167+A1 (72 7206) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
• ČSN EN 13167 ed. 2:2013 (72 7206) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 13168+A1 (72 7207) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace
• ČSN EN 13168 ed. 2:2013 (72 7207) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 13169+A1 (72 7208) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
• ČSN EN 13169 ed. 2:2013 (72 7208) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 13170+A1 (72 7209) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace
• ČSN EN 13170 ed. 2:2013 (72 7209) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 13171+A1 (72 7210) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace
• ČSN EN 13171 ed. 2:2013 (72 7210) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 16069+A1 (72 7239) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
• ČSN EN 16069:2013 (72 7239) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 1992-1-1:2006 (73 1201) • Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (změna Z3)
• ČSN EN 1992-1-1 ed. 2:2011 (73 1201) • Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (změna Z1)
• ČSN EN 1993-1-4:2008 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli (změna A1)
• ČSN EN 13084-6 (73 4220) • Volně stojící komíny – Část 6: Ocelové vložky – Navrhování a provádění
• ČSN EN 16484 (79 0020) • Usně – Požadavky na určování původu usňových výrobků
• ČSN EN ISO 14123-1 (83 3230) • Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení
• ČSN EN ISO 14120 (83 3302) • Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
• ČSN EN ISO 13850 (83 3311) • Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci
• ČSN EN 581-2 (91 3010) • Venkovní nábytek – Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách – Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku
• ČSN EN 16654 (94 3471) • Výrobky pro ochranu dětí – Spotřebitelem montovaná zařízení pro ochranu prstů určená pro dveře – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 1573 (97 7112) • Čárové kódy – Meziodvětvová přepravní etiketa

Technické normy zrušené k 1. 6. 2016

• ČSN ISO 10774 (06 1202) • Spotřebiče pevných paliv k vytápění. Zkušební metoda pro zjišťování přípustných vzdáleností od povrchu hořlavých hmot (platila od: březen 1995)
• ČSN EN 50304 ed. 2 (36 1060) • Elektrické sporáky, varné panely, trouby a grily pro domácnost – Metody měření funkce (platila od: prosinec 2009)
• ČSN ISO 8335 (72 3620) • Cementem pojené desky z dřevěných částic – Desky z portlandského nebo ekvivalentního cementu vyztuženého vláknitými dřevěnými částicemi (platila od: duben 1993)
• ČSN EN 14600 (74 6073) • Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti – Požadavky a klasifikace (platila od: březen 2006)
• ČSN EN 1818 (91 7875) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti proti zatěžování otočným kolečkem (platila od: říjen 1999)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština