aktuality

Diskusia o uplatnení študentov v praxi a príprave kvalitných odborníkov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

NaB16 DF1Odborný sprievodný program počas veľtrhu Nábytok a bývanie 2016 v Nitre vyvrcholil 9. marca 2016 v priestore Fórum dizajnu v pavilóne M3. Diskusné fórum s témou „Výchova kvalitných odborníkov a ich uplatnenie doma – áno či nie?“ prinieslo nové námety na riešenie stredoškolského odborného vzdelávania.

Diskusie sa zúčastnili: Čestný hosť veľtrhu akad. soch. Ivan Čobej, doc. akad. soch. René Baďura, PhD. – vedúci Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen, Ing. Zuzana Gaffová – koordinátorka pre duálne vzdelávanie a reformu stredného odborného vzdelávania ZSD SR, Ing. Vladimír Záborský – zástupca riaditeľa SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves, Ing. Ján Lacko – zástupca riaditeľa SOŠ drevárskej Topoľčany. Diskusiu zúčastnených odborníkov so žiakmi a študentmi moderoval generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník.

Perspektíva, že absolventi stredných odborných škôl nájdu uplatnenie na Slovensku sa výrazne zlepšila. Reforma stredoškolského vzdelávania prináša formou duálneho systému podporu výučby odborníkov a tým aj ich uplatnenie na pracoviskách konkrétnych výrobných firiem.

Výrazné pokroky hlásia zo SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves. Majú zámer eliminovať nedostatok žiakov zamestnávateľmi preferovaných povolaní v niektorých učebných a študijných odboroch. Heslo „Študuj na drevárke a pracuj pre SANAS“ predstavuje duálne vzdelávanie v odboroch Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Stolár, Čalúnnik. Teoretické vzdelávanie absolvujú v škole v Spišskej Novej Vsi, prax vo firme SANAS a.s. Sabinov. Žiaci chodia na „týždňovky“ do 50 km vzdialeného Sabinova, kde im poskytujú bezplatné ubytovanie, stravovanie a rôzne zamestnávateľské benefity. Navyše dostávajú motivačné štipendium na základe študijných výsledkov.

Experimentálne overovanie 4-ročného študijného odboru Technik drevostavieb v SOŠ drevárskych Spišská Nová Ves, Zvolen, Liptovský Hrádok prináša perspektívne zamestnávanie po maturite v realizačných firmách drevostavieb.

Čestný hosť veľtrhu Ivan Čobej podporil lepšiu prípravu stredoškolských odborníkov, lebo malé a stredné firmy potrebujú univerzálnych zamestnancov, ktorí dokážu ovplyvniť výrobu. Firmy žiadajú nielen remeselníkov, ale aj univerzálnych zamestnancov. Stredné školy ich dokážu pripraviť. Schopní a úspešní absolventi určite nájdu primerané uplatnenie aj doma na Slovensku.

Doc. René Baďura: „Pre výchovu dizajnérov na Technickej univerzite Zvolen radšej privítame absolventov odborných škôl, prichádzajú lepšie pripravení ako maturanti z gymnázií a ľahšie ich môžeme vyformovať pre konkrétnu výrobu v slovenských firmách.“

Ing. Vladimír Záborský: „Stredoškolská reforma je potrebná. Nemôžeme sa spoliehať na nevyhranené záujmy žiakov. Škola potrebuje objednávku od štátu na počet žiakov pre jednotlivé odborné zamerania. Nevyhnutná je racionalizácia siete škôl a aj zmena financovania školstva.“

Absolventi slovenských odborných škôl nemusia hľadať uplatnenie v zahraničí!

Foto: Diskusné fórum o zameraní odborného školstva počas veľtrhu Nábytok a bývanie 2016. (Foto: Dr. Anton Mrník)

NaB16 DF2

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština