aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode vo februári 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Indikator dovery februar16Indikátor dôvery v obchode (10,7) vzrástol vo februári v porovnaní s januárom o 0,4 percentuálneho bodu (p.b.) a to vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 86 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (16) znížilo v porovnaní s januárom o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opravy motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Košického kraja.

Úroveň zásob (8) medzimesačne klesla o 2 p.b. a 87 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 33 % respondentov (o 7 % viac ako v januárovom prieskume), znižovanie uviedlo 8 % respondentov (o 7 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 59 % firiem (nezmenený stav). Saldo v tomto ukazovateli (25), po očistení od vplyvu sezónnosti, vzrástlo o 1 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, veľkostných skupinách a krajoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa februárové saldo (24) zvýšilo o 1 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s januárom predpokladá rast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 4 p.b. na hodnotu 7. Rast počtu zamestnancov očakáva 14 % respondentov (o 3 % viac ako v januárovom prieskume), 79 % respondentov (o 2 % viac) o zmenách neuvažuje a 7 % respondentov (o 5 % menej) počíta s ich znižovaním. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom a v oprave motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho, Trnavského a Košického.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (79 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený (je to o 10 % viac ako v predchádzajúcom mesiaci). Výsledné saldo (-4) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 6 p.b. Rast cien očakáva 9 % respondentov. Z územného hľadiska rast cien predpokladajú respondenti Žilinského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Prešovského kraja. Podľa sektorov budú podniky ceny znižovať okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a predajom motorových vozidiel a rovnako aj podľa veľkostných skupín s výnimkou firiem s 50 až 99 zamestnancami.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v januári, v dôsledku čoho sa saldo (19) zvýšilo o 2 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (60 %), nízky dopyt (44 %), legislatívu (37 %) a vysoké prevádzkové náklady (35 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 13 % respondentov, čo je na úrovni januára.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery februar16 big

Indikator dovery februar16 2

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština