aktuality

Februárové normy upravujú niektoré predpisy spracovania dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Drevana vana mVo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v časti Februárové normy STN 2016 je uvedených 147 nových predpisov, 8 zmien a 1 oprava doterajších noriem.

• STN EN 15497 (49 1538) • Konštrukčné masívne drevo s klinovým spojom. Požiadavky na vlastnosti a minimálne požiadavky na výrobu. (EN 15497: 2014)

• STN EN 16351 (73 1720) • Drevené konštrukcie. Priečne vrstvené drevo. Požiadavky. (EN 16351: 2015)

• STN EN 747-1+A1 (91 0230) • Nábytok. Poschodové postele a vysoké postele. Časť 1: Bezpečnostné a pevnostné požiadavky a požiadavky na trvanlivosť. (EN 747-1: 2012 +A1: 2015)

• STN EN 14516 (91 4117) • Vane na domáce použitie. (EN 14516: 2015)

• STN EN ISO 2813 (67 3063) • Náterové látky. Stanovenie lesku náteru pri uhle 20°, 60°, 85° podľa ISO 2813: 2014. (EN ISO 2813: 2014; ISO 2813: 2014)

• STN EN ISO 8623 (67 1011) • Talové mastné kyseliny pre náterové látky. Skúšobné metódy a charakteristické hodnoty podľa ISO 8623: 2015. (EN ISO 8623: 2014; ISO 8623: 2015)

• STN EN ISO 18217 (49 6127) • Bezpečnosť drevárskych strojov. Stroje na olepovanie bočných plôch s reťazovým posuvom podľa ISO 18217: 2015. (EN ISO 18217: 2015; ISO 18217: 2015)

Normy pre chemické spracovanie

• STN EN ISO 535 (50 0335) • Papier a lepenka. Stanovenie nasiakavosti vody. Metóda podľa Cobba vyjadrená ISO 535: 2014. (EN ISO 535: 2014, ISO 535: 2014)

• STN EN ISO 12625-3 (50 6301) • Papier tissue a výrobky tissue. Časť 3: Určenie hrúbky, hrúbky v stohu a zdanlivej objemovej hmotnosti a merného objemu vyjadrené ISO 12625-3: 2014. (EN ISO 12625-3: 2014; ISO 12625-3: 2014)

• STN EN ISO 12625-7 (50 6301) • Papier tissue a výrobky tissue. Časť 7: Určenie optických vlastností. Meranie belosti a farby s D65/10° (vonkajšie denné svetlo) určené ISO 12625-7: 2014. (EN ISO 12625-7: 2014; ISO 12625-7: 2014)

• STN EN 15534-6 (64 5001) • Kompozity vyrobené z materiálov na báze celulózy a termoplastov (drevoplastové kompozity WPC alebo kompozity s prírodnými vláknami NFC). Časť 6: Špecifikácia profilov a prvkov pre ploty. (EN 15534-6: 2015)

Biopalivá (aj na báze dreva)

• STN EN ISO 18134-1 (65 7406) • Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Metóda sušením v sušiarni. Časť 1: Celková vlhkosť. Referenčná metóda vyjadrená ISO 18134-1: 2015.     (EN ISO 18134-1: 2015; ISO 18134: 2015)

• STN EN ISO 18134-2 (65 7406) • Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Metóda sušením v sušiarni. Časť 2: Celková vlhkosť. Zjednodušená metóda podľa ISO 18134-2: 2015.      (EN ISO 18134-2: 2015; ISO 18134-2: 2015)

• STN EN ISO 18134-3 (65 7406) • Tuhé biopalivá. Stanovenie obsahu vlhkosti. Metóda sušením v sušiarni. Časť 3: Vlhkosť v analytickej vzorke na všeobecný rozbor vyjadrené ISO 18134-3: 2015. (EN ISO 18134-3: 2015; ISO 18134-3: 2015)

• STN EN 1539 (06 5002) • Sušičky a pece na uvoľnenie horľavých látok. Bezpečnostné požiadavky. (EN 1539: 2015)

Ilustračné foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština