archiv aktualit rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – září 2015

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2015) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 8/2015

ČSN EN ISO 22311 (01 2312) • Ochrana společnosti – Video dohled – Interoperabilita při exportu
• ČSN EN ISO 22313 (01 2316) • Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Pokyny
• ČSN EN 62744 (01 3783) • Znázornění stavů předmětů grafickými značkami
• ČSN EN 50465 ed. 2 (06 1930) • Spotřebiče na plynná paliva – Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW
• ČSN EN 50465:2009 (06 1930) • Spotřebiče na plynná paliva – Plynová topidla na palivové články – Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW (změna Z1)
• ČSN EN 62682 (18 0041) • Řízení signalizace pro průmyslové procesy
• ČSN EN 61918 ed. 2:2014 (18 4021) • Průmyslové komunikační sítě – Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách (oprava 1)
• ČSN EN ISO 23125 (20 0701) • Obráběcí stroje – Bezpečnost – Soustruhy
• ČSN EN 12622+A1 (21 0702) • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Hydraulické ohraňovací lisy
• ČSN ISO 5610-1 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 1: Obecný přehled, souvztažnost a stanovení rozměrů
• ČSN ISO 5610-2 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 2: Druh A
• ČSN ISO 5610-3 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 3: Druh B
• ČSN ISO 5610-4 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 4: Druh D
• ČSN ISO 5610-5 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 5: Druh F
• ČSN ISO 5610-6 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 6: Druh G
• ČSN ISO 5610-7 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 7: Druh J
• ČSN ISO 5610-8 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 8: Druh K
• ČSN ISO 5610-9 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 9: Druh L
• ČSN ISO 5610-10 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 10: Druh N
• ČSN ISO 5610-11 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 11: Druh R
• ČSN ISO 5610-12 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 12: Druh S
• ČSN ISO 5610-13 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 13: Druh T
• ČSN ISO 5610-14 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 14: Druh H
• ČSN ISO 5610-15 (22 3807) • Nástrojové držáky se čtyřhrannou stopkou pro vyměnitelné břitové destičky – Část 15: Druh V
• ČSN EN ISO 18613 (26 9130) • Palety pro manipulaci s materiálem – Opravy prostých dřevěných palet
• ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla (změna Z1)
• ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600) • Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení
• ČSN EN 60598-2-22:1999 (36 0600) • Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení (změna Z2)
• ČSN EN 60598-1 ed. 5:2009 (36 0600) • Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (změna Z1)
• ČSN EN 60704-2-5 ed. 2:2006 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla (změna A1)
• ČSN EN 60335-2-5 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-5 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí
• ČSN EN 60705 ed. 2 (36 1060) • Mikrovlnné trouby pro domácnost – Metody měření funkce
• ČSN EN 61591:1998 (36 1060) • Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par – Metody pro měření vlastností (změna A12)
• ČSN EN 60745-2-3 ed. 2:2012 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky (změna A12)
• ČSN EN 61029-2-5 ed. 2:2012 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily (změna A11)
• ČSN P CEN/TS 15912 (49 0085) • Trvanlivost reakce na oheň – Třídy výrobků na bázi dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí
• ČSN P CEN/TS 16526 (49 0181) • Nábytkové skládané desky (SWB-F) – Průmyslově vyráběné výrobky – Definice, klasifikace a zkušební metody pro stanovení výkonnostních charakteristik
• ČSN P CEN/TS 16368 (49 2618) • Lehké třískové desky – Požadavky
• ČSN P CEN/TS 16665 (49 3831) • Specifikace pro zkoušku životnosti dvojitého žebříku
• ČSN EN 16012+A1 (73 0341) • Tepelné izolace budov – Reflexní izolační výrobky – Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
• ČSN EN 13251+A1 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích
• ČSN EN 13251 ed. 2:2014 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích (změna Z1)
• ČSN EN 13252+A1 (80 6152) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
• ČSN EN 13252 ed. 2:2014 (80 6152) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (změna Z1)
• ČSN EN 13255+A1 (80 6155) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
• ČSN EN 13255 ed. 2:2014 (80 6155) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (změna Z1)
• ČSN EN 71-1 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
• ČSN EN 71-14 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 14: Trampolíny pro domácí použití

Technické normy zrušené k 1. 9. 2015

• ČSN EN 62079 (01 3782) • Zhotovování návodů – Strukturování, obsah a prezentace (platila od: listopad 2001)
• ČSN EN 61029-2-1 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily (platila od: červen 2010)
• ČSN EN 61029-2-11 ed. 2 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily (platila od: květen 2010)
• ČSN EN 61029-2-9 ed. 2 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily (platila od: květen 2010)
• ČSN 80 0834 (80 0834) • Zjišťování užitných vlastností textilií používáním. Všeobecné ustanovení (platila od: srpen 1985)
• ČSN 80 1470 (80 1470) • Chemická vlákna. Průmyslové vlasce, žíně a pásky. Základní ustanovení (platila od: duben 1986)
• ČSN 80 3003 (80 3003) • Bavlnářské tkaniny. Třídění podle vad (platila od: leden 1976)
• ČSN 80 3005 (80 3005) • Hedvábnické tkaniny. Klasifikace podle vad (platila od: leden 1976)
• ČSN 80 3006 (80 3006) • Metrové a kusové vlnařské textilie. Klasifikace (platila od: květen 1991)
• ČSN 80 3012 (80 3012) • Hedvábnické tkaniny. Užitné vlastnosti (platila od: leden 1976)
• ČSN 80 4205 (80 4205) • Bytové plošné textilie. Zásady klasifikace podle vzhledových vad (platila od: listopad 1989)
• ČSN 80 4401 (80 4401) • Podlahové textilie. Základní ustanovení. Klasifikace (platila od: červen 1992)
• ČSN 80 4403 (80 4403) • Plošné textilie. Zjišťování dvoubarevnosti (platila od: leden 1991)
• ČSN 80 4609 (80 4609) • Lnářské technické metrové textilie. Klasifikace (platila od: květen 1987)
• ČSN 80 4618 (80 4618) • Lnářské technické a konfekční výrobky. Potahy a rolety. Klasifikace (platila od: duben 1991)
• ČSN EN 133 (83 2200) • Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Rozdělení (platila od: červen 2002)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština