archiv aktualit rok 2015

MPO vyhlásilo třetí výzvu k programu Rozvoj z OPPI

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

MSP28Dnem 17. srpna 2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu znovu vyhlásilo třetí, po čtvrté prodlouženou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ s alokací 2 mld. Kč.

Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 17. srpna 2015 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2015 ve 12:00 hod., nedojde-li k jeho předčasnému ukončení na základě dosažení stanovené výše 2,4 mld. Kč v požadovaných podporách. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven rovněž na 17. srpen 2015 od 12 hod. (tj. plnou žádost lze podat dle připravenosti žadatele ihned po schválení předběžné přijatelnosti projektu), ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 19. říjen 2015 ve 12:00 hod.

Cílem této poslední výzvy v rámciOperačního programu Podnikání a inovace (OPPI) je maximálně dočerpat alokaci prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, stanovenou pro tento operační program. Proto tato poslední výzva z OPPI je určena žadatelům, kteří jsou schopni promptně předložit své projekty, u nichž musí garantovat schopnost jejich realizace (včetně plateb dodavatelům za dodané technologie stvrzené výpisem z účtu) nejpozději do 31.12.2015 (platby s datem realizace 1.1.2016 a později již není možno ze strany poskytovatele dotace uhradit), přičemž žádost o platbu musí být zároveň předložena poskytovateli dotace (prostřednictvím informačního systému ISOP) nejpozději do 15. ledna 2016.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána jen na připravené projekty garantující výše uvedené termíny, u nichž již proběhla výběrová řízení a byly podepsány příslušné kupní smlouvy.

Jedná se o příležitost zajistit si v krátké době evropské prostředky na připravené projekty nákupů technologického vybavení firem a neoddalovat tak potřebné investice až do příštího roku, kdy bude možno využít nové „klasické“ výzvy programu podpory Technologie/OPPIK.

Podrobné informace týkající se podání žádosti včetně všech potřebných příloh naleznete na webových stránkách MPO nebo CzechInvest.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština