archiv aktualit rok 2015

Průmysl 4.0 v České republice – aktuální stav, příležitosti a výzvy

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

CNOPK Prumysl0.4Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) se svými partnery odstartovala aktuální téma roku „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“.

Průmysl, obchod a služby projdou v příštích deseti letech radikální změnou. Blízká budoucnost přinese rozsáhlé digitální propojení na všech úrovních tvorby přidané hodnoty ve firmě. Pro Českou republiku jako zemi se silnou průmyslovou tradicí je vývoj směrem k průmyslu 4.0 rozhodující, chce-li zůstat v globální konkurenci atraktivní výrobní a inovační lokalitou.

Jak důležité je digitální propojení pro ekonomiku, ukázal aktuální průzkum mezi firmami „Průmysl 4.0 v České republice – aktuální stav, příležitosti a výzvy“, který provedla ČNOPK společně se Svazem průmyslu a dopravy (SP), Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a ICT UNIÍ. Zúčastnilo se ho přes 270 firem. Podle výsledků je digitální propojení procesů tvorby přidané hodnoty „rozhodující“ nebo „velmi důležité“ pro více než polovinu firem. Tento razantní vývoj si přitom více uvědomují větší hráči než malé a střední podniky. Co se týká aktuálního stavu, tak tři čtvrtiny dotázaných označily digitalizaci ve své firmě za plně (10 %), dobře (39 %) nebo dostatečně (28 %) rozvinutou.


Kromě toho průzkum vyvrátil obavy z rušení pracovních míst v souvislosti s rostoucí digitalizací průmyslu. Přes tři čtvrtiny firem neočekávají žádnou změnu v počtu svých zaměstnanců. Rozdíly se ukázaly při zohlednění velikosti firmy. 26 % velkých firem počítá se snížením počtu zaměstnanců v souvislosti s digitalizací, u malých a středních firem je to jen 8 %.

 Pro ekonomiku je rozhodující budoucí kvalifikace zaměstnanců a zde očekávají mnohé firmy problémy. 17 % považuje kvalifikaci zaměstnanců za riziko či překážku digitalizace, hned po investičních nákladech a bezpečnosti dat. Firmy proto požadují od politiků především podporu opatření k dalšímu vzdělávání, podporu mladých odborníků a přizpůsobení práva na ochranu dat. Právě bezpečnost dat by mohla být největším problémem digitálního propojení ekonomiky prostřednictvím internetu.

ČNOPK vytváří svým tématem roku „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“ mezioborovou networkingovou platformu a připravuje letos kromě jiného odborné konference a přednášky českých a německých odborníků, kulaté stoly s politiky, návštěvy firem, prezentaci na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a Hospodářskou diskuzi.

Zdroj: ČNOPK

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština