archiv aktualit rok 2015

Posuny vo vedúcich postoch predstaviteľov lesného hospodárstva Slovenska

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Hatar mMinister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek uskutočnil 1. 4. 2015 personálnu zmenu generálneho riaditeľa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Do tejto funkcie vymenoval Ing. Ctibora Határa. Vo funkcii nahradil Ing. Jána Mizeráka, ktorý ju viedol tri roky.

Ing. Ctibor Határ pôsobil od 21. apríla 2012 ako generálny riaditeľ š.p. LESY SR. Jeho hlavným cieľom bola stabilizácia obchodných výsledkov podniku, čo sa mu aj podarilo. Nezanedbateľným prínosom bolo zníženie pohľadávok po lehote splatnosti o 4 mil. €, čo dosiahli vďaka novým pravidlám obchodovania (od 1. 1. 2014). Podnik dosiahol vlani hrubý zisk 13,3 mil. €, tržby z vlastných výkonov služieb boli na úrovni 200 mil. €. Absolvent Lesníckej fakulty VŠLD Zvolen Ing. Ctibor Határ pôsobil v š.p. LESY SR od roku 1981.

Morong mVo funkcii generálneho riaditeľa š.p. LESY SR ho nahradil RNDr. Peter Morong. Od roku 2014 a predtým aj v rokoch 2009 – 10 bol výrobno-technickým riaditeľom š.p. LESY SR. V podniku pracuje od roku 1989, prešiel zodpovednými postami od lesníka až po riaditeľa Odštepného závodu Čierny Balog. Po skončení Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku promoval v roku 2002 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

LESY SR, š.p. hospodária na ploche 900 tis. ha lesných porastov, čo je 45 % celého lesného pôdneho fondu SR. Pre rok 2015 garantujú dodávky dreva pre piliarske závody v objeme 4,1 mil. m³.

 

Foto hore: Ing. Ctibor Határ, nový generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Foto vpravo: RNDr. Peter Morong, nový generálny riaditeľ š.p. LESY SR

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština