archiv aktualit rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – duben 2015

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2015) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 3/2015

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (01 0690) • Management spolehlivosti – Část 1: Směrnice pro management a použití
• ČSN EN ISO 10209 (01 3101) • Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
• ČSN EN 14492-2+A1:2010 (27 0610) • Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem – Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem (oprava 2)
• ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy
• ČSN 33 2000-7-753:2003 (33 2000) • Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění (změna Z1)
• ČSN EN 50539-11:2013 (34 1394) • Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC – Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích (změna A1)
• ČSN EN 62504 (36 0701) • Všeobecné osvětlování – LED světelné zdroje a jejich příslušenství – Termíny a definice
• ČSN EN 60299 ed. 2 (36 1060) • Elektrické přikrývky pro domácnost – Metody měření funkce
• ČSN EN 60299:1996 (36 1060) • Elektrické přikrývky pro domácnost – Metody měření funkce (změna Z1)
• ČSN EN 61255 ed. 2 (36 1060) • Elektrické vyhřívané podušky pro domácnost – Metody měření funkce
• ČSN EN 61255:1996 (36 1060) • Elektrické vyhřívací podušky pro domácnost – Metody měření funkce (změna Z1)
• ČSN EN 60705 ed. 2:2012 (36 1060) • Mikrovlnné trouby pro domácnost – Metody měření funkce (změna A1)
• ČSN 48 2116 (48 2116) • Umělá obnova lesa a zalesňování
• ČSN EN 326-2+A1 (49 0184) • Desky na bázi dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kontrola – Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby
ČSN ISO 3302-1 (63 0100) • Pryž – Tolerance pro výrobky – Část 1: Rozměrové tolerance
• ČSN EN ISO 3233-2 (67 3030) • Nátěrové hmoty – Stanovení objemového podílu netěkavých látek – Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona
• ČSN EN ISO 13803 (67 3065) • Nátěrové hmoty – Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20°
ČSN EN 15755-1 (70 1591) • Sklo ve stavebnictví – Sklo se samolepící polymerovou fólií – Část 1: Definice a požadavky
• ČSN EN 15752-1 (70 1592) • Sklo ve stavebnictví – Samolepící polymerové fólie – Část 1: Definice a požadavky
• ČSN EN 13859-1 (72 7621) • Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny
• ČSN EN 13859-2 (72 7621) • Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 2: Pásy a fólie pro stěny
• ČSN P CEN/TS 15548-1 (73 0361) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky – Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
• ČSN EN 16309+A1 (73 0903) • Udržitelnost staveb – Posuzování sociálních vlastností budov – Metodika výpočtu
• ČSN EN 13964 ed. 2 (74 4521) • Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 13964:2006 (74 4521) • Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení (změna Z2)
• ČSN EN 508-1 (74 7715) • Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel
• ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou
• ČSN EN ISO 11092 (80 0819) • Textilie – Fyziologické účinky – Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení)
• ČSN EN ISO 13849-1:2008 (83 3205) • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (oprava 3)
• ČSN EN ISO 16000-19 (83 5801) • Vnitřní ovzduší – Část 19: Strategie odběru vzorků plísní
• ČSN EN 1021-2 (91 0232) • Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 2: Zdroj zapálení – ekvivalent plamene zápalky

Technické normy zrušené k 1. 4. 2015

• ČSN P ISO/TS 14798 (27 4005) • Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Metodika posouzení a snižování rizika (platila od: září 2007)
• ČSN EN 60335-2-17 ed. 2 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče (platila od: srpen 2003)
• ČSN EN 60335-2-79 ed. 3 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou (platila od: září 2010)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština