archiv aktualit rok 2015

LEGISLATIVA: Novinky v daních z příjmů od 1.1.2015

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Penize CZK1Od 1.1.2015 nabývá účinnosti rozsáhlá novela zákona o dani z příjmu č. 267/2014 Sb. Vybíráme některé důležité body:

 • obnovení možnosti  uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce
 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2400 Kč ročně, na třetí a další dítě o 3600 Kč ročně
 • omezení výdajů uplatňovaných u příjmů ze živnosti tzv. paušálem ve výši 60 % příjmů částkou 1 200 000 Kč resp. u živnosti řemeslné (s možností uplatnit výdaje 80 % příjmů) částkou 1 600 000 Kč
 • omezení pro fyzické osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů dle § 35ca ZDP (nemožnost uplatnění slevy na manželku bez vlastních příjmů a daňového zvýhodnění na dítě) zůstane pro rok 2015 nezměněno (uplatní se pravidla zavedená poprvé pro zdaňovací období roku 2013)
 • zrušení vyjmutí bezúplatných příjmů ze zápůjček, výpros a výpůjček z předmětu daně z příjmů fyzických osob, jde-li o příjmy ze závislé činnosti – např. bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům budou nezdaněny jen u jistiny do 300 tis. Kč, výprosy a výpůjčky poskytnuté zaměstnancům daňově zvýhodněny nebudou
 • bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček již nebudou vyjmuty z předmětu daně z příjmů fyzických osob resp. právnických osob, ale budou osvobozeny, pokud úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne 100 tis. Kč
 • pro osvobozené příjmy přesahující 5 mil. Kč je navržena povinnost podávat daňové přiznání (§ 38v) se sankcí až 15 % neoznámeného příjmu (§ 38w)
 • nová sleva na dani za umístění dítěte  v předškolním zařízení pro děti (§ 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb)

Novela přináší i změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění:

 • nově se definují příjmy, které se do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění nezahrnují
 • ruší se možnost dobrovolného nemocenského připojištění zaměstnavatelů (zvýšená sazba 26 %, ke které se na základě písemného ohlášení mohli pro kalendářní rok přihlásit zaměstnavatelé, pokud byl jejich průměrný měsíční počet zaměstnanců nižší než 26)
 • upravují se pravidla elektronické komunikace pro OSVČ, zaměstnavatele i lékaře (ruší se povinná elektronická podání, ale zároveň zavádí nové povinnosti pro ty, kteří již podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem činí)
 • upravuje se stanovení pojistného z minimálního vyměřovacího základu, což se projeví při poskytnutí neplaceného volna nebo neomluvené absenci zaměstnanců
 • sjednocuje se postup při odvodu sociálního a zdravotního pojištění v situaci, kdy má zaměstnanec více dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce v jednom měsíci u stejného zaměstnavatele, případně při dodatečném zúčtování příjmu po skončení těchto dohod

Novela ruší některé body zákona č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, které zatím nabývají účinnosti k 1.1.2015, zejména:

 • zrušení osvobození podílů na zisku společníků s.r.o. a dividend od daně z příjmů fyzických osob
 • zrušení projektu jednoho inkasního místa v podobě tímto zákonem obsažené (např. odvod z úhrnu mezd)
 • bude zachována stávající úprava placení záloh na daň z příjmů (dle z. 458/2011 Sb. měly být zálohy měsíční, ale jen při poslední tvrzené dani přesahující 200 tis. Kč)
 • bude zachována nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 7 (členské příspěvky odborům) a odst. 8 (úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání)
 • bude zachován limit odpočtu úroků z hypoték v částce 300 tis. Kč (nedojde tedy ke snížení tohoto limitu na 80 tis. Kč).

Zdroje: www.behounek.eu, Podnikatel.cz

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština