archiv aktualit rok 2014

Důvěra v domácí ekonomiku i nadále roste

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Konjunkturalni pruzkum 2014Celková důvěra v domácí ekonomiku se v srpnu nepatrně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s červencem mírně zvýšil o 0,4 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně zvýšil o 1 bod. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila ve stavebnictví a ve vybraných odvětvích služeb, v průmyslu nepatrně vzrostla a v obchodě se snížila. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil. Ve srovnání s hodnotami v srpnu 2013 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

průmysluse v srpnu důvěra podnikatelů meziměsíčně velmi mírně zvýšila o 0,3 bodu. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové poptávky se téměř nezměnilo také, hodnocení zahraniční poptávky zůstalo stejné. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce téměř neměnnost tempa výrobní činnosti a mírné snížení zaměstnanosti. Celková důvěra v průmyslu je v meziročním srovnání vyšší.

Celková důvěra ve stavebnictví se v srpnu meziměsíčně zvýšila o 4,5 bodu, ale stále zůstává v záporných hodnotách. Ve stavebníchpodnicích se hodnocení současné ekonomické situace respondentů v srpnu nezměnilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti červenci zvýšilo. Respondenti očekávají pro příští tři měsíce růst tempa stavební činnosti a mírné zvýšení zaměstnanosti. Celkově je důvěra ve stavebnictví v meziročním srovnání vyšší.

V srpnu se důvěra v odvětví obchodu oproti červenci snížila o 3,6 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně snížilo. Zásoby se mírně zvýšily. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v srpnu důvěra meziměsíčně zvýšila o 2,3 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se oproti červenci nezměnilo. Hodnocení poptávky v srpnu se zvýšilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnila. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v srpnu meziměsíčně snížil o 2 body, ale v meziročním srovnání je vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli v srpnu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců zvýšily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily, ale obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se po setrvalejším poklesu zvýšily.

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry (2008 – 2014)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry (1998 – 2014)

Graf 2 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština