archiv aktualit rok 2014

Čo s vyťaženou guľatinou? Lesy SR ponúknu drevo na export

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Gulatina7Vyťažená guľatina pripravená podľa zmlúv pre slovenských spracovateľov dreva zostáva na skládkach v objeme 22 tis. m3. Predstavitelia š.p. LESY SR zvolali na 19. augusta 2014 rokovanie so zástupcami Zväzu spracovateľov dreva SR, aby predišli škodám a navrhli riešenie.

V záujme udržiavania korektných dodávateľsko-odberateľských vzťahov apelovali, aby piliarske firmy – členovia ZSD SR – odobrali ihličnatú guľatinu, ktorú požadovali pri podpise zmlúv. Spracovatelia dreva si záväzky neplnia a aj napriek opakovaným výzvam neodoberajú zmluvne dohodnuté množstvá dreva. Guľatina sa hromadí na skládkach a LESY SR majú obavy z jej znehodnotenia. Z 31 odberateľov, ktorí majú celoročné zmluvy, mešká 29 firiem s odberom a z nich 16 firiem odobralo menej ako 40 % štvrťročného objemu (k 15.8.2014).

Pokiaľ sa situácia v najbližších dňoch nezmení a v prípade pokračujúceho nezáujmu členských firiem ZSD SR, ponúknu LESY SR, š.p. objemy dreva na skládkach na export za rovnaké ceny. Keďže takéto riešenie bolo v minulosti kritizované, pristúpia k týmto krokom až po nezáujme zmluvných odberateľov.

Obchodný riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Miroslav Lelák vyjadril znepokojenie a požadoval využívať spoluprácu s piliarskymi podnikmi v každom období, nielen vtedy, keď má š.p. dlhodobo nižšie ceny ako súkromný sektor. Uznal, že vplyvom víchrice Žofia môžu súkromní vlastníci lesov ponúkať guľatinu za nižšie ceny.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština