archiv aktualit rok 2014

Od 10. června vyděláváme pro sebe

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

MSP18Od úterý 10.6.2014 vydělávají daňoví poplatníci v ČR pro vlastní spotřebu. Vše, co vydělali od začátku roku až do tohoto data, připadlo státu. Tzv. Den daňové svobody vyhlašuje v ČR od roku 2000 Liberální institut.

Průměrný daňový poplatník musí na výdaje z veřejných rozpočtů v letošním roce pracovat 160 dní, tedy o jeden den méně než vloni. „Tento posun je dán součtem dvou faktorů, které působí stejnosměrně. Jedním z nich je úsilí nové vlády o odpovědnější chování na straně veřejných výdajů v roce 2014, druhým je zlepšený výhled vývoje hrubého domácího produktu v letošním roce,“ vysvětluje Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz, které se na kalkulacích Dne daňové svobody podílí.

Posuny Dne daňové svobody v našem kalendáři od roku 2000 lze vyčíst z připojeného grafu. Výsledek roku 2014 je – co se počtu odpracovaných dní týče – stejný jako v roce 2012, jednodenní výkyv je způsoben přestupným rokem 2012. Zatím nejhorší výsledek byl zaznamenán v roce 2010, kdy Den daňové svobody nastal až 18. června.

DDSvCR graf 

Zdroj: Liberální institut & Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA)

„Lepší výsledek v roce 2014 je ‚hozenou rukavicí‘ pro novou vládu a výzvou pro ministra financí Andreje Babiše, aby řekl ANO žádoucímu posunu Dne daňové svobody směrem k počátku roku. A když už jej neposune blíže k Velikonocům, tak ať aspoň neumožní sociálním demokratům posunout ho k ‚Dušičkám‘,“ říká ředitel Liberálního institutu Petr Koblovský.

Jak jsou na tom obyvatelé ostatních zemí? Polští daňoví poplatníci slavili již 5. června, na Slovensku dokonce o tři dny dříve 2. června. V Německu si počkají do 13. června a v Maďarsku uvítají příchod daňové svobody až 28. června.

Globálně nejlepšího výsledku a nejkratšího čekání opětovně dosáhli v Jižní Koreji, kde si letos připomněli Den daňové svobody již 22. dubna. Naopak nejdéle si počkají daňoví poplatníci ve Finsku (3. srpna) a jen o 4 dny dříve přivítají daňovou svobodu v Dánsku (30. července). Občané těchto zemí jsou podstatně bohatší (měřeno výší HDP na obyvatele) než občané České republiky, a proto si mohou dovolit luxus vyšších veřejných výdajů. Oproti nám se v těchto zemích podstatně méně veřejnými financemi plýtvá!

Zdroj: Liberální institut, ekonomika.sme.sk

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština