archiv aktualit rok 2014

Nové STN normy, ktoré vstupujú do platnosti na Slovensku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

MeranieNajnovšie STN vydané tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac jún 2014 obsahujú prehľad slovenských noriem, dôležitých pre stavebníctvo, remeslá a priemyselnú výrobu (vrátane odvetvia spracovania dreva), pre tvorbu interiérov. Vyberáme z prehľadu nových noriem (celkom 103). Vo vestníku sú uverejnené aj Zmeny STN (celkom 8) a Opravy STN (celkom 2).

Prehľad nových noriem:

STN EN ISO 25178-70 • Geometrické špecifikácie výrobkov. Charakter povrchu: Plocha. Časť 70: Základné fyzikálne merania.
STN EN 61131-9 • Programovateľné logické automaty. Časť 9: Komunikačné rozhranie typu „bod – bod“ pre inteligenčné snímače a akčné členy.
STN EN ISO 3691-5 • Priemyselné vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Časť 5: Vozíky s vlastným pohonom.
STN 33 2000-7-718 • Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7 – 718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti.
STN EN 50569 • Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické odstredivky bielizne.
STN EN 505 70 • Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické bubnové sušičky.
STN EN 505 71 • Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Osobitné požiadavky na komerčné elektrické práčky.
STN ISO/IEC 20000-1 Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 1: Požiadavky na systém manažérstva služieb.
STN EN ISO 535 • Papier a lepenka. Stanovenie absorpcie vody. Metóda podľa Cobba.
STN EN 643 • Papier a lepenka. Európsky zoznam normalizovaných druhov zberového papiera a lepenky.
STN EN 16453 • Buničina, papier a lepenka. Stanovenie ftalátov v extrakte z papiera a lepenky. Doplnkový prvok.
STN 74 3305 • Ochranné zábradlia.
STN EN 16419 • Usne. Zamišové usne. Triedenie a požiadavky.
STN EN 16483 • Usne. Označovanie dielcov usní v textilných výrobkoch.
STN EN ISO 13934-2 • Textílie. Ťahové vlastnosti plošných textílií. Časť 2: Zisťovanie maximálnej sily metódou Grab.
STN EN 15254-6 • Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Časť 6: Závesné steny.
STN EN 1364-3 • Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 3: Závesné steny. Plná konfigurácia (kompletné zostavy).
STN EN 1364-4 • Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 4: Závesné steny. Čiastočné vyhotovenie.
STN P CEN/TS 16459 • Zaťaženie striech a strešných krytín vonkajším ohňom. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok vykonaných podľa CEN/TS 1187.
STN EN 71-1+A2 • Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti.

Zmeny STN:

STN EN 50580/A1 • Bezpečnosť elektrického ručného náradia. Osobitné požiadavky na striekacie pištole. Zmena A1.
STN EN 61029-2-9/A11 • Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-9 Osobitné požiadavky na pokosové píly. Zmena A11.
STN EN 61029-2-10/A11 • Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-10. Osobitné požiadavky na rozbrusovačky. Zmena A11.
STN EN 61029-2-11/A 11 • Bezpečnosť elektrického prenosného náradia. Časť 2-11. Osobitné požiadavky na kombinované pokosové a stolové kotúčové píly. Zmena A 11.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština