archiv aktualit rok 2014

V konkurzu je i druhá Mičánkova společnost Less & Timber

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

LESS2Po lesnicko-dřevařské firmě Less & Forest se v konkurzu ocitla i druhá společnost Jana Mičánka, pilařská firma Less & Timber. Zatímco v případě první z nich podal návrh na konkurz sám dlužník poté, co svoji nabídku na odkoupení stáhla společnost Agrofert, v případě společnosti Less & Timber o konkurzu rozhodl insolvenční soud na základě zamítnutí reorganizačního plánu věřiteli.

Reorganizační plán mimo jiné předpokládal, že dojde k částečné úhradě pohledávek věřitelů a k jejich částečnému odpuštění. Celý podnik dlužníka měl přejít do nové společnosti Nový Timber, ta měla být prodána novému investorovi a původní dlužník Less & Timber měl zaniknout likvidací. Předpokládaný výtěžek z prodeje měl činit necelých 300 mil. Kč, což mělo pokrýt cca 30 % zajištěných pohledávek hlavního zajištěného věřitele a 13 % nezajištěných pohledávek většiny nezajištěných věřitelů.

Dne 13. listopadu 2013 podal věřitelský výbor dlužníka návrh na odvolání insolvenční správkyně s odůvodněním, že insolvenční správkyně postupuje v rozporu se společným zájmem věřitelů, v rozporu s její povinností jednat s odbornou péčí a porušuje takto důležitou povinnost uloženou jí zákonem. Podle věřitelského výboru mj. zorganizovala prodejní proces netransparentním způsobem, na základě kterého se do výběrového řízení přihlásil pouze jediný zájemce (společnost Ojgar) a s nímž následně bez vyjádření věřitelského výboru uzavřela smlouvu. Krajský soud v Praze ale návrh na odvolání insolvenční správkyně zamítl.

Schůze věřitelů dne 23.4.2014 drtivou většinou svých hlasů reorganizační plán dlužníka nepřijala a Krajský soud v Praze následně rozhodl o přeměně reorganizace na konkurz.

Zástupce společnosti Ojgar deklaroval zájem o koupi podniku dlužníka i v případě, že schůze věřitelů reorganizační plán neschválí. Zájem o koupi však časově omezil na 2 měsíce s tím, že případný konkurz by mohl situaci výrazně zhoršit.

 

Související články:

Less & Forest je v konkurzu. Agrofert stáhl nabídku na jeho koupi

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština