archiv aktualit rok 2014

Uznání a podporu si zaslouží i projektanti dřevostaveb mezi studenty

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

DSR2013 SSNa pražském výstavišti v Holešovicích se ve dnech 6. – 9. 2. 2014 uskutečnil 9. ročník mezinárodního veletrhu Dřevostavby. V rámci jeho doprovodného programu proběhlo mimo jiné také slavnostní vyhlášení výsledků nultého ročníku studentské soutěže o ideovou studii návrhu podle kategorií soutěže Dřevěná stavba roku 2013.

Soutěž vyhlásila Nadace dřevo pro život z iniciativy pěti českých vysokých škol a vyšších odborných škol vyučujících obor dřevěné konstrukce (ČVUT Praha, ČZU-FLD Praha, MENDELU-LDF Brno, VUT Brno, VOŠ a SPŠ Volyně) s cílem umožnit studentům předložit jejich návrhy a originální řešení konstrukcí a staveb na bázi dřeva. Soutěžní díla studentů posuzovala odborná porota složená ze zástupců zúčastněných škol a Nadace dřevo pro život, která hodnotila celkový estetický dojem, vzhled stavby, nápaditost a originalitu návrhu, a také jeho funkčnost a proveditelnost. Tato kritéria nejlépe zvládl Bc. Miloš Pavelek (student 1. magisterského stupně v oboru Dřevařské inženýrství, ČZU Praha – Fakulta lesnická a dřevařská) a za soutěžní dílo Pasivní dřevostavba s tepelnou izolací ze slámy získal 1. místo.

DSR2013 SS 1

Vítěz studentské soutěže Bc. Miloš Pavelek z ČZU Praha (uprostřed) s proděkankou školy Ing. Kateřinou Ventrubovou, Ph.D. a Ing. Stanislavem Polákem, ředitelem Nadace dřevo pro život

Druhou příčku obsadil Josef Koče (student 2. ročníku oboru Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce na VOŠ Volyně) za nízkoenergetický dům – Typ HL 374 Miláček.

DSR2013 SS 2

Druhý v pořadí Josef Koče z VOŠ Volyně (uprostřed) s pedagožkou školy Ing. Jaroslavou Nevoralovou a Ing. Polákem

Cenu za třetí místo si odvezla pětice studentů 2. magisterského stupně v oboru Stavby na bázi dřeva Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (Bc. Lukáš Grus, Bc. Matěj Kubina, Bc. David Fukal, Bc. Marek Hála a Bc. Šimon Rutta) za kolektivní soutěžní dílo Rodinný dům Compario.

DSR2013 SS 3

Zástupci soutěžního kolektivu MENDELU Brno vedeného Bc. Lukášem Grusem (druhý zleva) s proděkanem školy Ing. Karlem Krontorádem, CSc.

Vítězný ideový návrh dřevěné stavby Bc. Miloše Pavelka je podle názoru odborné poroty zajímavý především v tom, že se zabývá konkrétním návrhem pasivního domu z hlediska možnosti realizace za využití lokálních přírodních zdrojů pro energeticky nenáročný návrh rodinného domu na bázi dřeva. Celková koncepce a architektonické řešení domu, včetně technického zpracování, jsou velice současné a ukazují možnosti využití efektivního návrhu. Stavba je hodnocena jako velice progresivní v oblasti dřevostaveb a dřevěných konstrukcí obecně.

DSR2013 SS 4

Vizualizace vítězné ho díla Pasivní dřevostavba s tepelnou izolací ze slámy

Všichni ocenění získali od Nadace dřevo pro život originální dřevěný diplom a vítěz Bc. Miloš Pavelek také možnost přihlásit svůj návrh do ankety Dřevěná stavba roku 2014 s označením „Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva ‚13‘“. Studenti ČZU Praha a Mendelovy univerzity v Brně získali kromě toho ještě od svých škol finanční příspěvek ve výši 50 tis. Kč na zahraniční stáž.

Vyhlášení výsledků vlastní soutěže Dřevěná stavba roku 2013, které dosud probíhalo na zmíněném veletrhu, se z důvodu jeho posunutého termínu (začátek února) uskuteční až 10. dubna 2014 ve Křtinách jako samostatná akce Nadace dřevo pro život.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština