archiv aktualit rok 2013

Drevo predajú v roku 2014 len serióznym odberateľom

Wood-Mizer LT20 promo 728 x 90
Wood-Mizer LT20 promo 350x90
Wood-Mizer LT20 promo 728 x 90
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Gulatina korovec mV budúcom roku budú požadovať LESY SR, š.p. zábezpeku od odberateľských firiem. Dodávať budú iba tým, ktorí budú platiť za objednané drevo – všetci odberatelia bez výnimky. Doteraz sa banková garancia, platba vopred, stála záloha pre niektorých odberateľov nevyžadovala. Nové kritériá vstupujú do platnosti od 1.1.2014.

Podľa zverejnených zásad a priorít obchodnej politiky štátneho podniku sa zmluvy v roku 2014 budú uzatvárať na štvrťročné obdobie. Pri centrálnych zákazníkoch to bude maximálne ročné obdobie. Zmluvy na dlhšie časové obdobie bude podnik uzatvárať iba s firmami, ktoré majú od vlády schválený investičný stimul.

Vychádzajú zo zmenených zdrojov pre obchod s drevom na Slovensku. Kým doteraz bol podiel dodávok ihličnatého a listnatého dreva 47:53, drevinové zloženie sa mení a klesá podiel ihličnatého dreva – bude 39:61 vo výraznejší podiel listnatého dreva. V SR je úbytok dreviny smrek a treba navyšovať drevinu jedľa. V obchode s drevom je o ňu menší záujem. Potenciálne možnosti ťažby dreva v drevine buk nie sú zo strany piliarskych závodov využité. Nie je záujem ani o najnižšie hrúbkové stupne výrezov III. triedy kvality. Nové zásady a priority obchodnej politiky budú pre spracovateľov pomerne nevýhodné.

Dodávatelia drevnej hmoty budú prihliadať na dosiahnutie maximálnej ceny finančne stabilného obchodného partnera za účelom zabezpečenia ekonomickej stability štátneho podniku a pre zveľadenie majetku štátu. Podnik LESY SR hospodári na ploche, ktorá tvorí 46 % výmery lesného pôdneho fondu SR. Zastúpenie ihličnatých lesov je 39 % (v tom smreka 18 %) a listnatých lesov 61 % (v tom buka 24 %). Predaj drevnej hmoty na celkových tržbách a výnosoch podniku predstavuje až 91 % v obchodnej činnosti podniku.

Koncepcia vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva a Národného programu využitia potenciálu dreva v SR.

Foto: Kvalitu dodávok guľatiny obmedzujú kôrovcom napadnuté smrekové porasty

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština