archiv aktualit rok 2013

Opravdu potřebujeme maturanty, kteří nic neumí a neuplatní se v praxi?

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Studenti2Podle průzkumu g82 pro společnost EY mezi podnikateli se české školství dostatečně nepřizpůsobuje potřebám ekonomiky a zaostává s výchovou kvalitních pracovníků právě v oblastech, ve kterých by mohli najít největší uplatnění. Strojírenství, automobilový průmysl a IT označují podnikatelé za nejsilnější stránky české ekonomiky a jejich názor potvrzují i aktuální údaje o zahraničních investicích v ČR.

Skoro dvě třetiny respondentů průzkumu věří v pozitivní rozvoj a růst svých aktivit v nejbližším roce a téměř polovina respondentů plánuje nabírat zaměstnance. Podnikatelé si ale stěžují na problém najít kvalitní pracovníky.

Čtyři z pěti dotázaných podnikatelů jsou přesvědčeni, že se české školství nepřizpůsobuje potřebám ekonomiky a dvě třetiny podnikatelů považují za obtížné sehnat kvalitního absolventa v potřebných oborech.

Jako slabiny českého školství označují respondenti většinou technické obory a související učňovské školství, výchovu řemeslníků a strojírenství. Teprve s odstupem následuje výuka jazyků, ekonomiky nebo informatiky.

Hlavní příčinou nespokojenosti podnikatelů se zaměstnanci-absolventy je nedostatečná praxe, dále nesamostatnost při řešení úloh a nechuť pracovat.

„Za 23 let stát nebyl schopen predikovat potřebu vhodných profesí; a marketingovými nebo finančními nástroji ovlivňovat zájem o studium v oborech potřebných pro stát v delším horizontu. Uvolnění osnov, centrálního dohledu a honba za kvantitou absolventů snížilo jejich kvalitu, rozvážilo poměr technických a humanitních oborů a vymazalo páteř průmyslu – kvalitní učně. Situace v technických oborech je tristní. Klasická řemesla se téměř neučí, a tak máme ve fabrice s desítkami CNC strojů jen 15 procent vyučených v oboru a zbytek jsou přeučení číšníci, kadeřnice apod.,“ říká Zbyněk Frolík, předseda představenstva společnosti Linet.

„Vývoj školství jde už dlouhá léta proti tomu, co potřebuje ekonomika. Zahraniční investoři k nám doteď přicházeli kvůli technicky vzdělané pracovní síle za přijatelných nákladů. Tito zaměstnanci mají dnes 50 let a nemáme je kým nahradit. V regionu máme více míst na středních školách s maturitou, než žáků devátých ročníků. Opravdu potřebujeme maturanty, kteří nic neumí a neuplatní se v praxi? S nabídkou stipendia a stáže pro studenty polygrafické školy v oboru tiskař jsem neuspěl, protože o ten obor není zájem, všichni studují design. Někdo jim musí vysvětlit, že tiskaři se uplatní lépe, protože je jich nedostatek, zatímco designerů je spousta. Jednoho vysokoškoláka dnes najdu lehce, ale potřebných 20–30 dělníků k němu už ne. Bohužel dnes už nikdo nechce pracovat rukama, protože je to společensky diskriminující,“ komentuje Zdeněk Pelc, předseda představenstva GZ Digital Media.

„Naše země může nabídnout hlavně šikovné české ruce a najít uplatnění ve vzdělanostní ekonomice. Proto se ale asi budeme muset vrátit k systému, kdy studenti jsou přímo zaměstnanci podniků, kde vstřebávají podnikovou kulturu a získávají pracovní návyky. Jinak budou i nadále učni a studenti zažívat šok při přechodu ze školy do zaměstnání a podnik pro ně bude cizím prostředím,“ říká Lubomír Stoklásek, předseda představenstva Agrostroje.

Zbyněk Frolík dodává: „Je třeba se zaměřit na atraktivní formy výuky matematiky již od základní školy, neboť ta je klíčem k budoucímu zájmu o technické obory, ale i nástrojem na tréning bystrosti, analytického myšlení, ICT a finanční gramotnosti našich dětí. Je nutno přejít na duální způsob výuky ve středním odborném školství, jako tomu bylo dříve i u nás a dokonale to funguje v Německu. Návody existují, jen je začít realizovat.“

Zdroj: CzechInvest

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština