archiv aktualit rok 2013

Němečtí pilaři si stěžují: Cena kulatiny je příliš vysoká

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

LesJiž delší dobu čelí německý pilařský průmysl tlaku vysokých cen jehličnaté kulatiny a nedostatečnému zásobování. Zisky pilařských závodů jsou neuspokojivé, koncem června se pohybovaly v průměru o 2,6 % pod hodnotou minulého roku. Pokles zaznamenal export suroviny z Německa, což je také přičítáno cenám kulatiny, které jsou v Německu téměř o polovinu vyšší, než je průměrná cena na mezinárodních trzích.

Hlavní problém – zásobování surovinou

V současné době probíhají jednání Bavorských státních lesů o cenách na 3. a 4. kvartál. U většiny smluv s velkými odběrateli dříví se jednalo o cenový nárůst v průměru o 2–3 eura/m3. Dříví se bude obchodovat za průměrnou cenu 112 eur/m3 (OM závod), cena na OM v lese se bude pohybovat kolem 100 eur/m3, na jihu Německa a u smluv na menší množství dosáhne cena 106 eur/m3. V Bavorsku se však stejně jako v celé střední Evropě hovoří spíše o nedostatku dříví než o cenách.
Zatímco v Rakousku v posledních letech dochází k poklesu objemu těžby, v Bavorsku naopak těžba plynule narůstá. Od Bavorských státních lesů mohou odběratelé očekávat v letošním obchodním roce objem těžby 5,1 milionů m3, což je v průměru 100 000 m3 týdně ve všech sortimentech. V letošním roce plánují vytěžit více než 3 miliony m3 jehličnatého dříví. Nabídka smrkových sortimentů ale bude klesat o 50–60 tis. m3/ročně z důvodu dodržení pěstebních opatření, která mají zajistit větší podíl listnatých dřevin v porostech, a tím vyšší adaptabilitu na klimatické změny.

Kalamitní dříví

V roce 2012 dosáhl objem kalamitního dříví téměř historického minima. Ve srovnání s tím je objem kalamitního dříví v roce 2013 podstatně vyšší, ale i tak nemůže uspokojit poptávku pilařů po surovině. Dříví ze sněhových polomů letošní zimy a také kůrovcové dříví směřuje z velké části na energetické účely. Od začátku srpna 2013 prodaly BaySf více než 800 000 m3 tohoto dříví.

Pokles těžby malých privátních lesů

Zásobování surovinou se v Bavorsku zhoršilo také proto, že stále méně dříví proudí z bavorských malých privátních lesů. Také v letošním roce bude jejich těžba nižší než obvykle. Úroky bank jsou příliš nízké a těžit půjde opravdu jen ten, kdo nutně potřebuje peníze. Komplikace při těžbě působí také „atomizace“ lesní plochy. Více než 500 000 lesních ploch má rozlohu menší než 3 ha.

Vítaný import dříví z ČR

V situaci, kdy BaySf nemohou zvýšit plánovaný objem těžby a privátní lesy těží stále méně, vítají němečtí pilaři dodávky dříví z České republiky. V prvním pololetí roku 2013 bylo dovezeno do Německa z ČR téměř 735 000 m3, což je o 18 % více, než v roce 2012. V roce 2008 dosáhl import z ČR 770 000 m3. Také do Rakouska dosáhl objem dovozu z ČR do konce letošního května 890 000 m3, což je meziroční nárůst o 30 %.

Ceny listnatého dříví

Ve druhé polovině srpna byla zahájena první jednání o cenách listnatého dříví. Bukové dříví se bude obchodovat za stabilní až mírně zvýšené ceny, průměrná cena se pohybuje kolem 72 eur/m3, u bukového palivového dříví 60 eur/m3, buková vláknina se bude obchodovat za 50 eur/m3. Zvýšení cen se očekává u dubového dříví, zvláště u kvality C.

Situace pilařů v Bádensku-Württembersku

Pilařské závody v Bádensku-Württembersku řeší kvůli nedostatku dříví kritickou situaci. V jarních a letních měsících klesly dodávky jehličnatého dříví přibližně o 30 % ve srovnání s průměrným stavem. Řada smluv nemohla být realizována a mnohé pily byly nuceny prodloužit období dovolené nebo přejít na zkrácený provoz. Již od roku 2011 a 2012 došlo k postupnému poklesu objemu dodávek o 10–15 %. Dnes chybí dalších 10–25 %. Velký podíl na tom má cílená přeměna lesa, ubývá jehličnatého dříví a zvyšuje se podíl listnáčů. Do roku 2007 bylo těženo podstatně více jehličnatého dříví a plynulý nárůst pilařských kapacit se podepsal na stavu, který pilaři řeší v současné době.

Ceny dříví

V prvním kvartálu se obchodoval hlavní sortiment za 97 eur/m3, aktuálně se ceny pohybují kolem 100 eur/m3. Podle informací zemského závodu ForstBW dojde ve III. kvartálu k opětovnému poklesu na 97 eur/m3 a další zdražování se neočekává.

Odbyt dříví

Stavební sortimenty zaznamenaly mírný pokles odbytu, některé pilařské závody podcenily sušení dříví a připravily se o zákazníky. Lokální pilaře navíc znevýhodňuje vysoký objem dovozu surového dříví za ceny, kterým nemohou konkurovat.

Zdroje: www.timber-online.net, www.derwaldbauer.at, www.baysf.de

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština