archiv aktualit rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 8. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 07/2013

• ČSN P ISO/IEC TS 17022 (01 5266) • Posuzování shody – Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou
• ČSN EN 15241 (12 7024) • Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách
• ČSN EN 15242 (12 7026) • Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace
• ČSN EN 1092-1+A1 (13 1170) • Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli
• ČSN EN 16145 (13 5901) • Zdravotnětechnické armatury – Vytahovatelné výtokové hlavice pro umyvadlové a dřezové směšovací baterie – Obecné technické požadavky
• ČSN EN 16146 (13 5902) • Zdravotnětechnické armatury – Vytahovatelné sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 – Obecné technické požadavky
• ČSN EN 13126-9 (16 6111) • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 9: Kování pro kyvná a otočná okna
• ČSN EN 16035 (16 6210) • Seznam vlastností stavebního kování (HPS) – Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech
• ČSN EN 1648-2 (30 4020) • Obytná vozidla pro volný čas – Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V – Část 2: Obytné automobily
• ČSN EN 50131-2-7-1 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-1: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické)
• ČSN CLC/TS 50131-2-7-1:2010 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-1: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické) (změna Z1)
• ČSN EN 50131-2-7-3 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-3: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní)
• ČSN CLC/TS 50131-2-7-3:2010 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-3: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní) (změna Z1)
• ČSN EN 50131-2-7-2 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-2: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní)
• ČSN CLC/TS 50131-2-7-2:2010 (33 4591) • Poplachové systémy ¬– Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-2: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní) (změna Z1)
• ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 (34 1390) • Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života (změna Z1)
• ČSN EN 61195 ed. 2:2000 (36 0276) • Dvoupaticové zářivky – Požadavky na bezpečnost (změna A1)
• ČSN EN 60968 (36 0290) • Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost
• ČSN EN 60968 + A1:1994 (36 0290) • Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné osvětlování – Bezpečnostní požadavky (obsahuje změnu A1:1992) (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-17 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče
• ČSN EN 60335-2-17 ed. 2:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče (změna Z1)
• ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (36 9079) • Informační technologie – Výuka, vzdělávání a školení – Management kvality, záruky a metriky – Část 1: Obecný přístup
• ČSN EN 12201-3+A1 (64 6410) • Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky
• ČSN EN 1555-3+A1 (64 6412) • Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky
• ČSN EN 14303+A1 (72 7225) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
• ČSN EN 14304+A1 (72 7226) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) – Specifikace
• ČSN EN 14305+A1 (72 7227) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
• ČSN EN 14306+A1 (72 7228) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace
• ČSN EN 14307+A1 (72 7229) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
• ČSN EN 14308+A1 (72 7230) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny – Specifikace
• ČSN EN 14309+A1 (72 7231) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
• ČSN EN 14313+A1 (72 7232) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
• ČSN EN 14314+A1 (72 7233) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
• ČSN EN 1991-3:2008 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení (oprava 1)
• ČSN EN 1991-4 ed. 2 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
• ČSN EN 1991-4:2008 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží (oprava 2)
• ČSN EN 1998-3 ed. 2 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
• ČSN EN 1998-3:2007 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb (změna Z2)
• ČSN ISO 17497-2 (73 0533) • Akustika – Rozptylové vlastnosti povrchů – Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli
• ČSN EN 13084-7 (73 4220) • Volně stojící komíny – Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky
• ČSN EN 1191 (74 6015) • Okna a dveře – Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání – Zkušební metoda
• ČSN EN 354:2011 (83 2621) • Prostředky ochrany osob proti pádu – Spojovací prostředky (oprava 1)
• ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) • Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení – Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně
• ČSN EN 14325:2004 (83 2733) • Ochranné oděvy proti chemikáliím – Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů (oprava 1)
• ČSN ETSI EN 319 401 V1.1.1 (87 4006) • Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Obecné požadavky politiky na poskytovatele důvěryhodných služeb podporující elektronické podpisy

Technické normy zrušené k 1. 8. 2013

• ČSN P ENV 12108 (64 3198) • Plastové potrubní systémy – Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou pitnou vodu uvnitř budov (platila od: září 2001)
• ČSN EN 490 (72 3240) • Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku (platila od: srpen 2005)
• ČSN EN 492 (72 3401) • Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody (platila od: duben 2005)
• ČSN EN 494+A3 (72 3402) • Vláknocementové vlnité desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody (platila od: září 2007)
• ČSN EN 12467 (72 3403) • Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody (platila od: květen 2005)
• ČSN EN 13967 (72 7612) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky (platila od: květen 2005)
• ČSN EN 14909 (72 7614) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky (platila od: červenec 2006)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách

(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídící znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština