archiv aktualit rok 2013

Změna ve vývoji společnosti LESS: místo reorganizace konkurz

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

LESSKrajský soud v Praze svým Usnesením ze dne 27.5.2013 rozhodl o přeměně reorganizace zkrachovalé společnosti LESS a.s. na konkurz.

Ve zdůvodnění o tomto rozhodnutí uvedl, že dne 24.5.2013 se konala schůze věřitelů, jejímž předmětem bylo hlasování o znaleckém posudku. Při tomto jednání dlužník navrhl přeměnu reorganizace v konkurs. Soud proto rozhodl o přeměně reorganizace v konkurs, a to bez jednání. Prohlášením konkursu přechází na insolvenční správkyni oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou (dispoziční oprávnění).

Soud zároveň vyzval věřitele, kterým vznikla škoda v důsledku odstoupení insolvenční správkyně od smlouvy o vzájemném plnění nebo od smlouvy nájemní, podnájemní nebo o výpůjčce, aby přihlášku pohledávky podali do 26.6.2013. Plné znění Usnesení je k dispozici ZDE.

Konkurz mateřské společnosti LESS by však neměl mít zásadní vliv na průběh řízení dalších dvou zkrachovalých firem z bývalého „impéria“ podnikatele Jana Mičánka, pilařské společnosti LESS&TIMBER a lesnické LESS&FOREST. LESS nedrží velký zpeněžitelný majetek, nemá vlastní výrobu, poskytuje pouze služby dceřiným firmám, kterých (včetně jejich zaměstnanců a obchodních partnerů) by se tato změna prakticky neměla dotknout.

Jinou otázkou je, zda v dohledné době nedojde k zásadnímu zvratu i u nich. Minulý týden z věřitelských výborů obou firem odstoupily společnosti Wotan a Agrofert Andreje Babiše, jemuž Jan Mičánek dluží přes 300 milionů korun z nesplacených půjček. Hlavním důvodem odstoupení je podle výkonného ředitele Agrofertu Josefa Mráze fakt, že výbory prý hájí hlavně zájmy věřitelských bank coby nejsilnějších věřitelů. Insolvenční řízení se podle něj protahuje a firma nechce ztrácet čas neefektivním jednáním.

V případě obou společností Krajský soud v Praze minulý týden také rozhodl o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu o 120 dnů.

Ze zprávy o hospodářské situaci společnosti LESS&TIMBER ze dne 31.5.2013 mj. vyplývá, že firma za 1. Q 2013 vytvořila ztrátu 36 mil. Kč a její výnosy za první čtyři měsíce letošního roku (142 mil. Kč) byly o 100 mil. Kč nižší, než bylo plánováno. Ztrátu ve výši cca 35 mil. Kč firma očekává také ve 2. Q.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština