archiv aktualit rok 2013

Finanční správa ČR zveřejní od dubna na svých stránkách bankovní účty plátců DPH

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Logo Financni spravaGenerální finanční ředitelství upozornilo, že většina plátců DPH dosud nesplnila svou povinnost sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny na adrese www.daneelektronicky.cz.

Povinnost plátců sdělit správci daně čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost, vyplývá z § 96 novely zákona o DPH. Současně má plátce možnost určit, které z těchto jeho účtů budou zveřejněny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce daně začne účty zveřejňovat od 1. 4. 2013 a to v databázi Registr plátců DPH.

Od téhož dne začne platit i ručení příjemce plnění za DPH v případě, že příjemce provedl úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet dodavatele. Od 1. 4. 2013 si současně plátci (příjemci plnění) budou moci zveřejněné účty poskytovatele zdanitelného plnění ověřovat dálkově prostřednictvím registru plátců DPH. Automatické ověřování účtů spolu s ověřováním spolehlivosti plátce bude součástí Web služby Daňového portálu, kterou v současné době Finanční správa ČR připravuje a bude k dispozici v průběhu prvního čtvrtletí 2013.

Povinnost oznámit správci daně čísla všech svých bankovních účtů používaných k ekonomické činnosti se dotýká všech plátců DPH, tedy i těch, kteří již byli zaregistrováni před 1. 1. 2013. Zejména pro ně jde nyní o aktuální záležitost.

U stávajících plátců DPH, tj. zaregistrovaných před 1. 1. 2013, je v zákoně zakotvena 2 měsíční lhůta pro „doplnění“ předmětného registračního údaje. Stávající plátci tak musí čísla všech svých bankovních účtů, používaných k ekonomické činnosti a současně bankovní účty vybrané ke zveřejnění, oznámit správci daně nejpozději do 28. 2. 2013.

Jak bankovní účty správci daně sdělit?

Stávající plátce DPH je povinen provést oznámení prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace“ č. 25 5111 MFin 5111 – vzor č. 1.

Tiskopis je dostupný na internetových stránkách www.financnisprava.cz nebo přímo na odkazu ZDE.

Pokud stávající plátci DPH do konce února neučiní výše uvedené oznámení, má se ze zákona za to, že plátce určil ke zveřejnění všechny své účty, které správce daně u toho plátce eviduje v rámci registrační povinnosti. Tyto účty pak správce daně 1. 4. 2013 zveřejní (pokud jde skutečně o účty patřící plátci). Uvedené řešení však předpokládá, že bankovní účet pro ekonomickou činnost byl v minulosti při registračním řízení správci daně sdělen a nadto nijak nezbavuje plátce odpovědnosti za splnění povinnosti oznámit všechny své účty používané k ekonomické činnosti, potažmo oznámení změn v tomto registračním údaji.

Plátci, kteří jsou registrováni k dani z přidané hodnoty po 1. 1. 2013, sdělují správci daně tento povinný údaj při registraci, tj. výhradně prostřednictvím formuláře „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty“ č. 25 5104 MFin 5104 – vzor č. 5. Přihláška je zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz v záložce Daňové tiskopisy (použití volby „Daň z přidané hodnoty“ > „Registrace“) nebo přímo na odkazu ZDE.

Pro elektronické podání „Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty“ i „Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace“ je aktuálně možné využít aplikace Elektronická podání pro finanční správu, tzv. „EPO“ na Daňovém portálu výběrem druhu podání – „Obecná písemnost“, kde vyplněný formulář bude zaslán jako příloha tohoto podání. Toto platí do doby zprovoznění elektronických podání k registračnímu řízení na Daňovém portálu. Zároveň je možné i nadále činit citovaná podání prostřednictvím Centrálního registračního místa na živnostenských úřadech.

Zdroj: Finanční správa

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština