archiv aktualit rok 2012

Ponuka guľatiny v elektronickej aukcii tvorí 7 % objemu obchodu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

EADElektronické aukcie dreva (EAD) začali LESY SR, š.p. realizovať pred dvoma rokmi. Prvá sa uskutočnila od 13. do 17. decembra 2010. Odvtedy ich organizujú pravidelne štvrťročne. Prinášajú zvýšenie tržieb oproti platným cenníkom aj oproti vyvolávacím cenám.

Registrovaný záujemca musí mať splnené všetky administratívne povinnosti voči štátu a podniku, zloženú zábezpeku 1000 €. Víťazom elektronickej aukcie sa stáva účastník EAD, ktorý podal najlepšiu cenovú ponuku. Aukcie realizujú cez internet obchodníci – pracovníci generálneho riaditeľstva š.p. LESY SR Ing. Ján Čavojský a Ing. Ján Grolmus.

Aukcia ponúkaných sortimentov pre 4. štvrťrok 2012 priniesla najväčší záujem o ihličnaté sortimenty a opäť sa to prejavilo výrazným zvýšením víťazných cien oproti vyvolávacím. Priemerná cena ihličnatých výrezov smrek/jedľa III. A, B, C vzrástla na 82,67 €; borovice III. A, B, C dosiahla 62,96 €. Je to mierny pokles oproti cenám pred rokom. V ponuke bolo 31.550 m³ guľatiny a oproti vyvolávajúcim cenám tržby vzrástli o 91.025 €.

Celkom za rok 2012 vydražili 147.550 m³ guľatiny a oproti vyvolávacím cenám vzrástli tržby o 1,14 mil. €.

Pre porovnanie uvádzame výsledky úplne 1. EAD: v aukcii pre 1. štvrťrok 2011 bolo 41 ponúk odštepných lesných závodov v celkovom objeme 47.100 m³ v úhrnnej vyvolávacej cene 2.280.500 €. Aukčná vyvolávacia cena guľatiny smrek/jedľa, trieda III. A, B, C1 bola od 64 do 65,50 €/m³; v triede III. C2 od 45 do 46 €/m³; bukovej guľatiny 42 €/m³; vlákniny 33 €/m³.

Za rok 2011 vzrástli tržby z predaja dreva medziročne o 700 tis. € na 196,8 mil. €, keď vyťažili 4,41 mil. m³ a dodávky odberateľom klesli o 700 tis. m³. Priemerné speňaženie dreva sa zvýšilo v roku 2011 na 48,12 €/m³ z 41,36 €/m³, pred krízou (2007) bolo priemerné speňaženie dreva 52,8 €/m³.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština