archiv aktualit rok 2012

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v novembri 2012

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Indikator_dovery_november12Indikátor dôvery v obchode (6) klesol v novembri v porovnaní s októbrom o 1 percentuálny bod (p.b.) najmä vplyvom pesimistickejších hodnotení vývoja podnikateľskej situácie za posledné tri mesiace.

Súčasnú podnikateľskú situáciu hodnotí 82 % respondentov ako priaznivú resp. primeranú sezóne. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti kleslo saldo v porovnaní s októbrom o 4 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú v sektore maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom a mierne v sektore opravy motorových vozidiel a predaja dielcov. Z veľkostného hľadiska vo firmách s 0 až 19 a 100 a viac zamestnancami, pričom v ostatných skupinách prevažujú záporné odpovede nad kladnými. Z územného hľadiska je viac pozitívnych hodnotení v Bratislavskom, Košickom a Banskobystrickom kraji a negatívnych hodnotení hlavne v Trnavskom a Trenčianskom.

Úroveň zásob v novembri klesla o 1 p.b. a 96 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 26 % respondentov a 60 % so zmenami neuvažuje. Saldo v tomto ukazovateli po očistení od vplyvu sezónnosti kleslo o 12 p.b. na hodnotu 12.

Pri hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie na najbližšie tri mesiace respondenti predpokladali nezmenený vývoj, saldo ostalo na úrovni októbra (14).

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s októbrom očakáva rast (saldo sa zvýšilo o 3 p.b. na hodnotu 12), pričom nových zamestnancov plánujú prijímať iba v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom a čiastočne aj v maloobchode s ostatným tovarom. V ďalších sektoroch sa očakáva znižovanie počtu zamestnancov. Z veľkostného hľadiska sa tvorba pracovných miest predpokladá len vo firmách s počtom zamestnancov 100 a viac. Z územného hľadiska možno očakávať zvyšovanie zamestnanosti len v Bratislavskom kraji. Pracovné miesta plánujú rušiť najmä v Banskobystrickom, Trenčianskom a Prešovskom kraji. Celkove s prijímaním nových zamestnancov počíta 30 % respondentov a 60 % o zmene neuvažuje.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien predpokladá ich rast 34 % respondentov, z toho 24 % očakáva rast výraznejší a viacej ako polovica (56 %) podobný ako v októbri. Ceny budú zvyšovať respondenti všetkých sektorov obchodu okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a predaja motorových vozidiel. Podiel respondentov uvažujúcich o zvyšovaní cien prevláda vo všetkých veľkostných skupinách okrem firiem s 11 až 49 zamestnancami a všetkých krajoch. Dve tretiny (66 %) z oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu. Výsledné saldo je v porovnaní s ostatným mesiacom vyššie o 6 p.b. Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (32 %), nízky dopyt (25 %) a legislatívu (16 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 11 % respondentov, čo je v porovnaní so septembrom o 2 p.b. viac.

Zdroj: SŠU

Indikator_dovery_november12big

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština