archiv aktualit rok 2012

Upozornění pro žadatele o dotace

ohra_728x90px
ohra_350x90px
ohra_728x90px
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

ParagrafDne 30. května 2012 vyšel v částce 61 Sbírky zákonů zákon č. 171/2012 Sb. (schválený dne 26. dubna 2012), kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů – tzv. protikorupční novela rozpočtových pravidel.

Tento zákon zejména upravuje některé nové podmínky pro poskytnutí dotace (a to nejen z evropských, ale i z národních prostředků) právnickým osobám a v novém paragrafu 18a stanovuje pro všechny žadatele (tedy nejen právnické osoby) zcela nový režim pro zveřejňování všech podkladů rozhodných pro přiznání dotace na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.

Podrobné informace naleznete v dokumentu Upozornění pro žadatele – Zákon č. 171/2012 Sb.

Zdroj: CzechInvest

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština