archiv aktualit rok 2012

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Tepelna_izolace_budovySlovenský ústav technickej normalizácie v týchto dňoch vydáva revidované verzie:

STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2 – funkčné požiadavky
STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Časť 3 – vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov.
Obe verzie normy vstúpia do platnosti od 1.1.2013.

Norma v časti 2 obsahuje: 

• Nové definície
• Rozšírenie požiadaviek s tendenciou sprísňovania požiadaviek na potrebu tepla na vykurovanie
• Rozšírenie počtu kritérií na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov
• Odporúčané hodnoty súčiniteľa prechodu tepla budovy pre rôzne úrovne potreby tepla na vykurovanie
• Rozšírenie kritérií o požiadavku na minimálnu energetickú hospodárnosť
• Spresnenie hodnôt teplotných redukčných faktorov, vplyvu tepelných mostov, vnútornej tepelnej kapacity a podmienok v letnom období.

Norma v časti 3 je doplnená:

• Niektoré nebytové budovy
• Upravené hodnoty vlastností vnútorného vzduchu
• Stavebné výrobky, konštrukcie, komponenty
• Klimatické podmienky na hodnotenie energetickej hospodárnosti budov
• Aktualizované vstupné údaje na hodnotenie hygienických podmienok vnútorného prostredia.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština