archiv aktualit rok 2012

Konference podpořila kromě dřevostaveb i sirotky z Afriky

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Drevo_DubnanyV závěru třetího květnového týdne 18.–19. 5. 2012 se v Dubňanech na Hodonínsku uskutečnil v pořadí již čtvrtý ročník dvoudenní konference o zdravém bydlení pod názvem Dřevo Dubňany – Stavba a zdravé bydlení. Pořadatelem konference byla již tradičně místní školící společnost ÚSPORNÉ BYDLENÍ a proběhla pod odbornou garancí majitele Zdeňka Kani, nadšeného propagátora montovaných nízkoenergetických a pasivních staveb na bázi dřeva.

Konference, kterou absolvovalo celkem 90 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti, se letos konala v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého hornického učiliště, kde kromě technického zázemí a přednáškového sálu byly všem přítomných představeny také nové byty zbudované přestavbou původní školy do pasivního standardu firmou HLC Hodonín. V rámci odborného programu prvního dne, určeného odborné veřejnosti, byli účastníci seznámeni se změnami souvisejícími s novou právní úpravou zákonů a jejich dopady na bytovou výstavbu. Na příkladech různých řešení dřevostaveb zde byly dále prezentovány základní pravidla navrhování dřevěných konstrukcí, dispoziční a architektonická řešení, ekonomika, požární odolnost a neprůzvučnost nízkoenergetických staveb, technologie výroby lepených stavebních prvků apod. K nejzajímavějším bodům programu podle účastníků patřila přednáška Ing. Arch. Josefa Smoly, obsahující několik příkladů řešení nízkoenergetických a pasivních domů v severských zemích, a příspěvek Doc. Ing. Josefa Chybíka na téma dispozice energeticky úsporného domu.

Druhý den konference byl určený především laické veřejnosti respektive potenciálním zájemcům o bydlení v nízkoenergetických a pasivních domech. Během jeho programu byl účastníkům vysvětlen princip technického vybavení pasivních staveb, druhy a možnosti netradičních zdrojů energií, posouzení jejich ekologičnosti, výhody a nevýhody rekuperace. K nejatraktivnějším z tohoto programového bloku patřily závěrečné přednášky a praktické ukázky odborníků na diagnostiku staveb Martina Jindráka a Mgr. Stanislava Palečka, po jejichž skončení si účastníci mohli vlastnoručně vyzkoušet nejnovější metody prověřování kvality staveb prostřednictvím termovize a Blower door testu.

Na konci každého dne byl pro účastníky konference uspořádán kulturní a zábavní program. Jeho součástí, vedle taneční zábavy a celorepublikové výstavy vín Modrý Portugal a Müller Thurgau, byl také benefiční koncert, jehož výtěžek organizátoři věnovali nadaci „Bez mámy“, jejímž hlavním cílem je pomoc a podpora opuštěným dětem v Africe.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština