archiv aktualit rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2012) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 03/2012

• ČSN EN 80416-3:2003 (13 765) • Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek (změna A1)

ČSN 35 4516:2007 (35 4516) • Domovní zásuvky – Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V (změna Z1)

• ČSN EN 12665 (36 0001) • Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
• ČSN EN 60061-4 + A1:1997 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 4: Směrnice a všeobecné informace (změna A13)
• ČSN EN 12464-1 (36 0450) • Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
• ČSN EN 60745-2-22 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky
• ČSN EN 12201-5 (64 6410) • Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 5: Vhodnost použití systému
• ČSN EN 12201-3 (64 6410) • Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky
• ČSN EN 12201-2 (64 6410) • Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 2: Trubky
• ČSN EN 12201-1 (64 6410) • Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 1: Všeobecně
• ČSN EN 12666-1+A1 (64 6435) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polyethylen (PE) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
• ČSN EN 16105 (67 3052) • Nátěrové hmoty – Laboratorní metody stanovení uvolňování látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou
• ČSN EN 1998-1:2006 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby (oprava 2)
• ČSN EN 15725:2010 (73 0866) • Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb (oprava 1)
• ČSN ISO 15392 (73 0921) • Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy
• ČSN P CEN/TS 16134 (73 4216) • Komínové nástavce – Obecné požadavky a materiálově nezávislé zkušební metody
• ČSN EN 16114 (76 3001) • Poradenské služby pro management
• ČSN EN 15946 (96 1507) • Ochrana kulturních památek – Zásady balení pro přepravu

Technické normy zrušené k 1. 4. 2012

• ČSN EN 1316-3 (48 0065) • Listnatá kulatina – Třídění podle jakosti – Část 3: Jasan a javory (vydání: duben  1999)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština